Baturay Yarkın Trio feat. Nağme Yarkın
The Badau İstanbul

ven. 08/12/2017 de 21h00 à 23h00

Fuseau horaire : Istanbul (GMT+03:00)

The Badau İstanbul
Duatepe Sokak No:49/A
34000 Istanbul
Turkey
Giriş: 40 TL
Rezervasyon: 05323064334
Baturay Yarkın Trio
Baturay Yarkın (p), Enver Muhamedi (b), Burak Cihangirli (d), Konuk: Nağme Yarkın (klasik kemençe)
Swing’ten Latin’e, Ballad’tan Türk Müziği’nin zengin melodik ve ritmik kaynaklarına uzanan özgün repertuvarı ile son yılların genç caz sahnesinin en dikkat çeken ekiplerinden birisi oldu. Baturay Yarkın’ın besteleri ve düzenlemeleri ile Türk Müziği motiflerinin ve cazın kesiştiği müzikal noktaların izini süren trio, İKSV Genç Caz yarışmasında göstermiş olduğu performans ile 21.İstanbul Caz Festivali kapsamında sahne aldı. Hollanda/Rotterdam’da PodiumGrounds’ta verdikleri konserlerle kültürler arası iletişime vurgu yaparak dikkat çeken ekip, yurtiçi ve yurtdışında performanslarına devam etmektedir.
Baturay Yarkın, 2014-2016 yılları arasında Barry Harris, GregOsby, Eric Alexander, New York ve Pulawycaz atölyelerine katıldı. Sanatçı, “AssociationEuropéennedesConservatoires” tarafından organize edilen "2016 Pop ve Caz Platformu"ndaCodarts Konservatuarı’nı temsil etti.
Baturay Yarkın bestelerinden oluşan ve çeşitli ülkelerden konuk sanatçıların eşlik ettiği ilk trio albümü 2017 yılı sonunda dinleyiciyle buluşacaktır.
Baturay Yarkın: Piyanist, Besteci, Aranjör.
Baturay Yarkın, 1991 yılında müzisyen bir aileye doğdu; 6 yaşında iken İstanbul Üniversitesi Yarı Zamanlı Piyano Bölümü’nü birincilikle kazandı. 13 yaşında iken, Hocası Meral Yapalı ile “Avrupa Genç Piyanistler Yarışması’na hazırlandı. Makedonya, Bitola’da gerçekleşen sınavda Avrupa üçüncülüğü elde etti.
16 yaşına geldiğinde Yarkın Türk Ritim Grubuna katıldı ve piyano, klavye ve melodika çalarak bu gruba yurtiçi ve yurtdışında eşlik etti. “2013 Türk-Çin yılı” kapsamında yapılan kültürel etkinlikler çerçevesinde, Çin’de Yarkın TürkRitm Grubu ile Kültür Bakanlığı Senfoni Orkestrası’na eşlik etti. 2011’de, “Ara Dinkjian ve arkadaşları” kapsamında Aya Irini’de özel bir konser verdi. 2013-2015 sezonlarında Engin Alkan’ın yazıp yönettiği müzikal komedi Huysuz’a klavyesiyle eşlik etti. 2017 yılında çıkan, Şevket Akıncı’nın “EscherChronicles” albümünde icracı olarak katkı sağladı. Aynı yıl, Süreyya Operası’nda gerçekleşen “Sesin Yolculuğu” etkinliğinde, Nağme Yarkın’ın Med Cezir bestesinde icracı olarak görev aldı.
Şevval Sam’ın 2013’te çıkan “Tango” albümüne piyanosu ile katkı sağladı. LeoVervelde’nin kurduğu tango orkestrası OTRA ile Hollanda’nın birçok konser salonunda, Arjantin Tangoları icra etti. 2016 yılı sonunda CRR’de gerçekleşen “Louis Armstrong’dan, AstorPiazzolla’ya Yeni Yıl Konseri” kapsamında sahneye çıktı. 2017 yılında “Tangesta” grubu ile Arjantin Tangolarını kaydettiği “Tangueros de Estambul” albümü raflardaki yerini aldı.
2013 yılında, Bahçeşehir Üniversitesi Caz Sertifika bölümünü burslu kazanarak Baki Duyarlar, Nilüfer Verdi, Şevket Akıncı ve Şenova Ülker ile çalıştı. 2014 yılında İstanbul Caz Festivali’ne triosuyla katılarak Genç Caz sahnesinde takdir topladı. 2014 yılında 44. Pulawy Caz, 2015 yılında New York Caz ve 2016 yılında Eric Alexander, GregOzby ve Barry Harris atölyelerine katıldı. 2016 yılında AssociationEuropéennedesConservatoires tarafından düzenlenen “Pop andJazz Platformu, 2016 Rotterdam” etkinliğine Codarts’ı temsilen katıldı.
Sanatçı, Yo YoMa’nın kurduğu Silk Road Ensemble’ındüzenlediği 3. Global Musician Workshop (GMW)’u burslu kazanarak Indianapolis’teki atölyede SandeepDas ve ShaneShanahan gibi Grammy ödüllü ve dünya çapındaki isimlerle çalıştı.
Derya Türkan, Erkan Oğur, Şenova Ülker, ArtoTunçboyacıyan, GustavoBelytelmann, Halil Karaduman, Serkan Çağrı, Yurdal Tokcan, Ara Dinkjian, SokratisSinopoulos, Mahala Rai Banda, KoçaniOrkestargibi sanatçı ve gruplarla çalıştı. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi EndüstriMühendisliği mezunu olan sanatçı, İTÜ Müzik Teorisi ve Kompozisyon YüksekLisansı’nı “Tango Müziğinde Piyano İcrasının Carlos DiSarli, AnibalTroilo ve HoracioSalgan Stilleri Üzerinden İncelenmesi” başlıklı tezi ile bitirmiştir. Sanatçı çalışmalarına, kendi projeleri “Baturay Yarkın Trio” ve “Yarkın Duo” ile yurtiçi ve yurtdışında devam etmekte olup bu gruplarla birer albüm hazırlığı içindedir. Ayrıca, Kültür Bakanlığı Genç-Des'in desteklediği "Baturay Yarkın Trio ve Nağme Yarkın / Anadolu'nun Renkleri" projesi ile 2017 yılında Türkiye çapında 15 üniversitede konserler verecek olan sanatçı, müziğimizin ülkenin geneline yayılmasında önemli bir kültürel görevi gerçekleştirecektir.
-İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisansı(2013-2017)
-Codarts, Rotterdam / Caz-Tango Piyano Yüksek Lisansı (Erasmus DeğişimProgramı) (2015-2016)
-İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü Lisans(1998-2010)
-Marmara Üniversitesi EndüstriMühendisliği (2009-2013)
Diskografi
Baturay Yarkın Trio – Su (2017-aralık) (Kişisel)
Yarkın Duo – One (2017-eylül) (Kişisel)
Tangesta – Tangueros de Estambul (2017) (Kişisel)
Şevket Akıncı – EscherChronicles (2017)
Eli ft. Yarkın Duo – Waltz of the Moon (2017)
Ali Rıza Kural – Sevdiklerimin Sevdikleri (2016)
Smart Business – MakeItHappen (2016)
İsmail Birateş – Yahya Kemal & Nazım Hikmet (2015)
Şevval Sam – Tango (2013)
---
Entrance Fee: 40 TL
Reservation: +905323064334
Baturay Yarkın Trio
Baturay Yarkın (p), Enver Muhamedi (b), Burak Cihangirli (d), Konuk: Nağme Yarkın (classic kemancha)
Trio aims to transmit different sides of jazz to the audience, which has the genres of Swing, Latin, Ballad and rich melodic and rhythmic sources of Turkish Classical Music. BaturayYarkın Trio performed during 21. İstanbul Jazz Festival.
The motifs of Turkish Classical Music and BaturayYarkın’s compositions are essential factors for the group which intends to be peculiar. The band, which pointed the importance of multicultural communication performing in The Netherlands, continues to perform in Turkey and on abroad.
BaturayYarkın joined the jazz workshops given by Barry Harris, Greg Osby, Eric Alexander, New York Jazz Workshop and Pulawy Jazz Workshop. He represented Codarts at the "Pop and Jazz Platform" organized by Association Européenne des Conservatoires on February, 2016.
The first trio album which consists of BaturayYarkın’s compositions and guest artists from various countries will be available through the end of 2017.
Baturay Yarkın: Pianist, Composer and Arranger
BaturayYarkın was born in 1991 in a family full of generations of musicians. When he was 6, he was accepted to Istanbul University Department of Piano part time program. When he was 13, he trained with his teacher MeralYapalı for European Young Pianists Competition and he came in 3rd place.
When he was 16, he joined Yarkın Turkish Rhythm Group whom heaccompanied national and international events by playing the piano, keyboardand melodica. He accompanied Yarkın Turkish Rhythm Group at the Ministryof Cultural Affairs Symphony Orchestra in China for an event organized for thecultural events of “2013 Turkish – China Year”. He gave a special concert atAyaIrini for the event of “Ara Dinkjian and His Friends” in 2011. He playedkeyboard in the musical comedy “Huysuz” written and directed by EnginAlkanin the seasons between 2013 and 2015. The album, “Escher Chronicles”, byŞevketAkıncı was released on 2017, which Yarkın played on the track,“Metamorphose”. He performed NağmeYarkın’s composition, “Med Cezir”,for “Journey of Sound” at Süreyya Opera in the same year.
He contributed to Şevval Sam’s 2013 album called “Tango”. He playedArgentinean tango songs in various concert halls in Netherlands with thetango orchestra assembled by Leo Vervelde. He played at CRR at the “A NewYear’s Concert from Louis Armstrong to Astor Piazzolla”. “Tangueros deEstambul” was debut album of “Tangesta” which recorded ArgentineanTangos.
In 2013, he got accepted with scholarship to Bahçeşehir University JazzCertificate Program where he had a chance to work with BakiDuyarlar, NilüferVerdi, ŞevketAkıncı and ŞenovaÜlker. In 2014, he played at Young Jazzevent by entering the Istanbul Jazz Festival. He attended 44th Pulawy Jazz in2014, New York Jazz in 2015 and Eric Alexander, Greg Ozby and Barry Harris workshops in 2016. He represented Codarts at the “Pop and Jazz Platform, 2016 Rotterdam” event organized by Association Européenne desConservatoires.
The artist, went to Indianapolis and worked with Grammy-awarded and world-known musicianssuch as Sandeep Das and Shane Shanahan joining 3. Silk Road’s(established by YoYoMa) Global Musician Workshop with scholarship.
He worked with a myriad of musicians such as DeryaTürkan, ErkanOğur,ŞenovaÜlker, ArtoTunçboyacıyan, Gustavo Belytelmann, HalilKaraduman,YurdalTokcan, Ara Dinkjian, SokratisSinopoulos, Group Rabasa, Mahala Rai Banda, KoçaniOrkestar, Ferda Anıl Yarkın, FahrettinYarkın, FerruhYarkın,EnginGürkey. The artist, also a graduate of Marmara University, Departmentof Industrial Engineering, has completed his master with “The examination ofpiano performance in tango music in terms of Carlos Di Sarli, Anibal Troilo andHoracio Salgan” at ITU Music Theory and Composition Department whilepreparing debut albums with his own projects “BaturayYarkın Trio” and“Yarkın Duo” and working in national and international events.
-İstanbul Technical University Music Theory and Composition Master (2013-2017)
-Codarts, Rotterdam / Jazz-Tango Piano Master (Erasmus Exchange Program) (2015-2016)
-İstanbul University State Conservatory Piano Department Bachelor (1998-2010)
-Marmara University Industrial Engineering (2009-2013)
Source: www.facebook.com