Giao Tiếp Chinh Phục - HCM
SUCCESS Training

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

dim. 17/09/2017 de 8h00 à 21h00/strike>

SUCCESS Training
96 Cao Thắng, quận 3
70000
GIAO TIẾP CHINH PHỤC BẤT KỲ AI
Để giao tiếp chinh phục, có 4 bước quan trọng:
1. Đọc vị được người khác: Bằng cách quan sát hành vi, ngôn ngữ cơ thể, giọng nói, biểu cảm, ngôn từ hay sử dụng để hiểu hơn về người khác.
2. Xác định tuýp người: Tức hiểu rõ người giao tiếp với mình thuộc tuýp người nào (bạn có thể ứng dụng bất kỳ mô hình nào: DISC, ....).
3. Nhận biết mô thức hành vi: Tương ứng từng tuýp người (tùy theo mô hình) sẽ có những mô thức hành vi đặc trưng đại diện.
4. Giao tiếp phù hợp: Chúng ta cần thích ứng, thay đổi cho phù hợp với từng tuýp người.
Đó là 4 bước trong giao tiếp chinh phục. Chương trình Giao tiếp chinh phục tại TP. Hồ Chí Minh:
* Thời gian: 17/9/2017 (Sáng - Chiều - Tối)
* Địa điểm: VP. IQS Action Coach (96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP. HCM)
Đăng ký để có mặt và trở nên giao tiếp chinh phục nhé!
Link đăng ký: https://goo.gl/bkeM27
Source: www.facebook.com