II Viesu vakars - Literārais vakars
Fraternitas Imantica

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

lun. 18/09/2017 de 19h00 à 21h00/strike>

Fraternitas Imantica
Kungu iela 8
LV3001 Jelgava
Latvia
Latviešu studentu korporācija Fraternitas Imantca ielūdz Tevi uz II Viesu vakaru - literāro vakaru.
Šajā vakarā uzstāsies mūsu korporācijas fil! Māris Graudiņš, kurš stāstīs par 1985. gada latviešu trimdas politisko akciju "Baltijas brīvības un miera kuģi".
Studentu korporāciju vidē mums ir svarīgi attīstīt sevi un papildināt savas zināšanas.
Lai to darītu kā vienu no veidiem izmantojam literāro vakaru rīkošanu, kuros uzstājas vai nu mūsu jaunākie biedri par tēmām, kas tiem šķiet aktuālas, vai arī mūsu pieredzes bagātākie biedri, kas vēles mums nodot savas zināšanas.
Vairāk informācijas par akciju "Baltijas brīvības un miera kuģis":
http://www.barikadopedija.lv/raksti/555161
http://www.barikadopedija.lv/raksti/139114
http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/90724/akcija-baltijas-brivibas-un-miera-kugis-80.-gados.-dali/
http://demoshistoria.lv/fonda-aktualitates/cetras-svarigakas-latviesu-trimdas-politiskas-akcijas-arzemes-padomju-okupacijas-laika
* [vācu Philister] filistrs; Eiropā par filistriem studenti dēvēja universitātes pilsētas pamatiedzīvotājus, vēlāk visus nestudējošos pilsoņus, bet, sākot ar 1781.g. – universitāti beigušos studentus. Vēlāk termins ieviests korporāciju vecbiedru (“veco kungu”) apzīmēšanai. Rakstībā lieto arī saīsinājumu fil! (vsk.), fil!fil! (dsk.).
Jautājumu gadījumā ar mums var sazināties un vairāk informāciju meklēt:
- www.facebook.com/FraternitasImantica
- prezidijs@imantica.lv
- www.imantica.lv
Uz tikšanos!
Source: www.facebook.com