Ustawienia Systemowe
Twoje EWOlucje- wydarzenia

samedi 21 de 10h00 à 17h00

Fuseau horaire : Warsaw (GMT+02:00)

EZOakademia
Nowokościelna 31
43-100 Tychy
Poland
O metodzie
Ustawienia Systemowe to metoda pracy grupowej i indywidualnej, opracowana przez Berta Hellingera, rozwijana przez niego samego oraz wielu następców, początkowo w obrębie systemów rodzinnych, a później
innych obszarów życia ludzkiego, również w biznesie.
Ustawienia są efektywnie stosowane w rozwiązywaniu trudności w:
osobistych sferach życia (związki, rodzina), zawodowych (biznes, kariera, zmiany organizacyjne, wdrażanie produktów), edukacji (wychowanie), rozwoju osobistym, zdrowiu (leczenie, profilaktyka).
Znajdowane są wciąż nowe zastosowania, zaś sama metoda jest badana naukowo i weryfikowana.
Nawiązania i spożytkowanie
W ustawieniach można odnaleźć nawiązania do psychodramy Jacoba Moreno, rzeźby i rekonstrukcji rodziny Virginii Satir, pewne założenia terapii
kontekstualnej Ivana Boszormenyi-Nagy, teorii pola Kurta Levina, analizy transakcyjnej Erica Berne'a, technik terapii Gestalt Fritza Perlsa, terapii sztuką, terapii behawioralnej, terapii ruchem, psychoanalizy, terapii psychodynamicznej, terapii rodzin, wreszcie terapii ericksonowskiej.
Założenia
Podstawowe założenia ustawień dotyczą zasad współistnienia ludzi, konsekwencji i siły, wynikających z więzi, porządków systemowych i wyrównania w dawaniu i braniu, czyli sprawiedliwej wymiany.
Zalety ustawień systemowych
- aktywują naturalne procesy naprawcze i leczące
- wydobywają i spożytkowują aspekty istotnych spraw, często trudnych do uchwycenia w inny sposób
- pogłębiają związek ze sobą oraz z innymi
- pozwalają, za pomocą reprezentantów, doświadczać siebie z wyłączeniem świadomych ocen oraz blokujących schematów poznawczych
- dostarczają rozwiązań bazujących na zasobach własnych klienta i jego systemu
- zwiększają wiarę w siebie, wewnętrzną siłę i poczucie niezależności przy jednoczesnym czerpaniu z mocy swojego systemu
- umożliwiają spojrzenia na swoje sprawy w sposób twórczy i rozwijający samoświadomość poprzez pracę z reprezentacjami pojęć abstrakcyjnych (pokój, miłość, godność, kraj)
- służą uwalnianiu zablokowanych emocji; skutecznie łączą elementy pracy z ciałem
- obejmują swoim oddziaływaniem ciało i umysł, łącząc to, co zostało rozdzielone, zarówno na poziomie doświadczeń osobistych jak i systemu
- powodują rozwój myślenia systemowego w oparciu o najnowszą wiedzę dotyczącą ustawień
- mogą uzupełniać indywidualną pracę rozwojową, psychoterapeutyczną i służyć jako narzędzie superwizyjne dla terapeutów oraz osób pomagających innym
Cele ustawień
- uwolnienie od powtarzających zachowań i zalegających uczuć
- rozwijanie nowych wzorców pamiętania i odczuwania siebie i swoich doświadczeń
- rozwijanie bliższych związków z rodziną i przyjaciółmi
- rozwijanie wrażliwości systemowej
- zdobywanie odwagi w podejmowaniu decyzji życiowych
- zdobywanie dystansu do siebie
- uczenie większego zaufania do siebie i innych
- uczenie się życia teraźniejszością w sposób pełny i wolny od ograniczeń przeszłych traum
- uzyskiwanie dostępu do głębokich uczuć
- rozwijanie bardziej korzystnych postaw, przekonań i wzorców
- rozwijanie zdolności troszczenia się o siebie nawzajem z szacunkiem i godnością
Ustawienia skierowane są do osób:
- szukających rozwiązań trudności osobistych, w tym cierpiących z powodu: depresji, lęków, fobii, nerwic, zaburzeń psychosomatycznych, PTSD
- szukających rozwiązań trudności relacyjnych - partnerskich, małżeńskich, rodzinnych, w tym relacji zawodowych
- chcących odkryć i twórczo spożytkować swój potencjał
- chorujących somatycznie, dla których metoda jest szansą uświadomienia jak symptomy chorobowe ucieleśniają konkretne wydarzenia w systemie pochodzenia i jak ujawnienie tych przeżyć służy zdrowiu
- pomagających zawodowo innym jak również wzbogacających indywidualną pracę rozwojową
- poszukujących rozwiązań w sprawach zawodowych, np. rozwój i zmiany w karierze, prowadzenie biznesu, zmiany organizacyjne, rozwiązywanie konfliktów w pracy, wspomaganie decyzji marketingowych
Tematy ustawień (przykładowe)
- żal związany ze śmiercią lub utratą kogoś bliskiego
- potrzeba zachowania kontroli w każdej sytuacji
- poczucie winy
- poczucie porzucenia, odrzucenia, niedoceniania
- niezałatwione sprawy czy konflikty z rodzicami, partnerami, dziećmi
- wstyd i poczucie, że się jest nie w porządku
- lęk przed porażką
- zahamowanie w bliskości emocjonalnej, seksualnej
- niemożność lub zablokowanie w podejmowaniu ważnych decyzji
- owładnięcie trudnymi do opanowania emocjami
- ustanawianie granic
- problemy z jedzeniem i wizerunkiem swojego ciała
- trudności w pracy zawodowej
- powtarzające się niepowodzenia osobiste i zawodowe
- SNY - koszmary senne, sny zwracające uwagę, powtarzające się
Częstość ustawień
Ustawienia mogą być zdarzeniem jednorazowym, jak i procesem, w którym podczas kolejnych warsztatów, fragmenty rozproszonych zasobów odsłaniając szerszy obraz dynamiki osobistej i systemowej, służą realizacji celów klienta.
Częstość ustawień warto w każdej sytuacji omówić indywidualnie z prowadzącym, będąc uważnym na swoje potrzeby i przeżycia.
Wskazówki
Duża intensywność pracy własnej osiągana w stosunkowo krótkim czasie może wyzwalać silne emocje i potrzebę późniejszego ich przepracowania w terapii. Natomiast osoby już uczestniczące w terapii, warto by
skonsultowały udział w ustawieniach ze swoim terapeutą.
Osoby obawiające się o utratę równowagi psychicznej czy panowania nad sobą pod wpływem silnych emocji, lub mające za sobą podobne doświadczenia, powinny skonsultować się wcześniej z prowadzącym.
Zaleca się, aby przed ustawieniami przeprowadzić wywiad dotyczący historii rodziny.
Warsztat prowadzi:
Krzysztof R. Karauda, psycholog, psychoterapeuta.
Ukończył Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Prowadzi terapię indywidualną, par, rodzin i małżeństw. Ukończył Dwuletnie szkolenie dla terapeutów w zakresie systemowych ustawień rodzinnych część podstawowa oraz Dwuletnie szkolenie dla terapeutów w zakresie systemowych ustawień rodzinnych część zaawansowana - nauczyciele: Maria Senftleben-Gudrich, Wilfried De Philipp, Hedy Leitner-Diehl, Lisa Bohm, Claude Rosselet.
Szkolił się również u Małgorzaty Skubacz, J.Edwarda Lyncha, Franza Rupperta, uczestniczył w warsztatach Renaty Lisowskiej oraz Marka Wilkirskiego.
Pracuje w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi oraz Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Centrum Psychiatryczne w Warcie.
www.goldenline.pl/krzysztof-karauda
CZAS TRWANIA WARSZTATU
g. 10.00-17.00
W trakcie warsztatu przewidziane są przerwy
MIEJSCE
Tychy, EZOAkademia, Nowokościelna 31, 43-100 Tychy
INWESTYCJA
250 zł - praca z ustawieniem własnym
200 zł - praca bez własnego ustawienia
ZAPISY:
Dorota Lewandowska: 518 607 777
Ewa Stroińska 505 183 735
ILOŚĆ MIEJSC: 15
Decyduje kolejność zgłoszeń
UWAGI
Warto zabrać lekki wygodny strój i takież obuwie
Source: www.facebook.com