Vad innebär ett modigt ledarskap?
Forum/Debatt

vendredi 25 de 13h30 à 14h30

Fuseau horaire : Stockholm (GMT+02:00)

Kulturhuset Stadsteatern
Kulturhuset Sergelstorg
111 51 Stockholm
Sweden
Vad krävs för att Sverige ska uppnå Agenda 2030 och dess globala mål? Agenda 2030-delegationen bjuder under The Stockholm Act in till seminarium på temat modigt ledarskap för hållbar utveckling.
Parul Sharma, ordförande för regeringens Agenda 2030-delegationen presenterar delegationens nulgäesanalys och förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan.
Detta följs av ett samtal mellan Parul Sharma, Azita Shariati (Sodexo AB) och Anna Lindenberg (Amnesty International Sverige) om vad ett modigt ledarskap för hållbar utveckling innebär i praktiken. Samtalet modereras av Thomas Frostberg.
Medverkande:
Parul Sharma, Ordförande regeringens Agenda 2030-delegation samt Councel och Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge
Azita Shariati, President Sodexo Nordics och VD Sodexo AB
Anna Lindenberg, Geralsekreterare, Amnesty Internationals svenska sektion
Fler medverkande tillkommer eventuellt.
Moderator: Thomas Frostberg, redaktör DN Global Utveckling
Läs mer om seminariet här: http://stockholmact.se/program/vad-innebar-ett-modigt-ledarskap/ och om The Stockholm Act här:http://stockholmact.se/
Läs mer om Agenda 2030-delegationen här: http://agenda2030delegationen.se/
Source: www.facebook.com