პროექტების მართვის აკადემია / Project Management Academy
Community Development Academy საზოგადოებრივი განვითარების აკადემია

Du 03/09/2017 12h00 au 08/10/2017 14h00

Fuseau horaire : Tbilisi (GMT+04:00)

American Corner Batumi
Batumi State Library #21 Vazha Pshavela Str
6000 Batumi
Georgia
მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ "საზოგადოებრივი განვითარების აკადემია" და "ბათუმის ამერიკული კუთხე", სპეციალურად სხვა და სხვა სექტორის და სპეციალობის მქონე ადამიანებსთვის, 2017 წლის 3 სექტემბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით განახორციელებს პროექტს "პროექტების მართვის აკადემია"ს, რომელიც გულისხმობს Project Professional-ის გამოყენებით პროექტების დაგეგვმას, მონიტორინგს და მართვას.
აკადემიაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ;
↘ მენეჯერებს, მომავალ ლიდერებს, საჯარო მოხელეებს არასამთავობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, პოლიტიკოსებს, ჟრნალისტებს, კერძო სექტორის წარმომადგეენლებს (საბანკო და საინჟინრო და სხვა), სტუდენტებს;
🇬🇪 საქართველოს მოქალაქეებს 18 წლიდან;
↘ პროექტების მართვის აკადემიაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ინგლისური ენის არანაკლებ საკომუნიკაციო (Basic) დონეზე ფლობა;
❗ გაფრთხილება: აუცილებელია იქონიოთ საკუთარი პორტაბელური კომპიუტერები;
👉 ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეები შეისწავლიან:
* ინდივიდუალური პროექტის მონიტორინგი და მართვა ერთ სივრცეში;
* პროექტების მიმდინარეობის მონიტორინგი;
* პროექტების მიმდინარეობის ანალიზი;
* გაცემული დავალებების მონიტორინგი;
* პროექტების და გაცემული დავალებების შესრულების ანალიზი;
* გაცემული დავალებების დროის კონტროლი;
* ბიუჯეტის დაგეგვმა, მართვა, მონიტორინგი და კონტროლი;
* პროექტების/დავალებების მიმდინარეობის გრაფიკული ანალიზი;
* თამანშრომელთა სამუშაო საათების, ზეგანაკვეთერი და საშვებულებო ანაზღაურების დაგეგვმა და ანალიზი;
* ბიუჯეტის დაგეგვმა მონიტორინგი და ანალიზი;
* რესურსების გამარტივებული მართვა და მონიტორინგი;,
* პროექტების/დავალებების დროში განსაზღვრა და შესრულების მონიტორინგი;
* პროექტების/დავალებების შესრულების ხარისხის შეფასება და გამოყოფა ფერებში;
* შენიშვნების მიწერა პროექტების/დავალებების შესრულების პერიოდში;
* დიაგრამები და გრაფიკები;
* ანგარიშები;
* პრეზენტაციები;
↘ აკადემიაში მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 20;
↘ აკადემიაში მონაწილეობა უფასოა;
↘ სამუშაო ენა: ქართული (აუცილებელია ინგლისური ენის არანაკლებ საკომუნიკაციო (Basic) დონეზე ფლობა);
🕐 აპლიკაციის მიღების ბოლო ვადა: 26 აგვისტო 2017 წელი;
🕐 ტრენინგის სასესიო დრო და თარიღი - ყოველი კვირა დღე; 12:00-14:00 საათამდე, 2017 წლის 3 სექტემბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით;
პროექტის მონაწილეები შეირჩევიან აპლიკაციის საფუძველზე:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctcadt9KTRqH8swAMyfpUE-NWgLfGMhDV2CNJRh4bn2e1TvQ/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true
აკადემია უზრუნველყოფს:
👉 პროექტისთვის საჭირო მასალებს და მატერიალებს;
ტრენინგი არ უზრუნველყოფს:
❌ ღამისთევას;
❌ კვება და ტრანსპორტირება;

❗ გაფრთხილება: აუცილებელია იქონიოთ საკუთარი პორტაბელური კომპიუტერები;
💵 პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით.
❗ პროექტის ფარგლებში განხილული თემები და გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს/წარმოადგენდეს ამერიკელი ხალხის და ამერიკის მთავრობის პოზიციას..
მისამართი: ვაჟა-ფშაველას ქ. № 21,
ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის ამერიკული კუთხე.
მობ: 577 21 04 04 რომა დოლაბერიძე (პროექტის ხელმძღვანელი)
ვებ-გვერდი: www.cda4you.com
Source: www.facebook.com