שירע 44
הצימר zimmer tlv

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

lun. 14/08/2017 de 20h30 à 23h59/strike>

‎הצימר zimmer tlv‎
פרנצויז 12
Tel Aviv
Israel
משתתפים:
קובי אור!
שרון ראובני!
טל בלו!
איל גרוס!
עמית בן עמי!
אלה נובק!
--בוקסים--
סרט קצר על פי סיפור מאת מאיה קיפניס
צילום ועריכה: דמיטרי מריינגוף
משחק: אריאל גלסנר
Source: www.facebook.com