Základní legislativní povinnosti v bezpečnosti práce
Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s.

ven. 06/10/2017 de 8h45 à 12h00

Fuseau horaire : Prague (GMT+02:00)

Moje dílna
Tř.T.Bati 39 (bývalá prodejna "barvy laky" na rohu pod katastrálním úřadem), do navigace zadávejte Díly III.
76001 Zlín
Czech Republic
Seminář je určen pro OSVČ a drobné podnikatelky, které chtějí podnikat v souladu s legislativními podmínkami.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí vašeho podnikání – neznalost neomlouvá!
Bezpečnost práce se vás týká vždy - ať už poskytujete služby nebo děláte řemeslo.
Co Vás čeká?
Cílem semináře je seznámení se základními legislativními povinnostmi, které vyplývají ze Zákoníku práce.
Obsahem přednášky bude vysvětlení pojmů jako prevence rizik, odborná a zdravotní způsobilost, bezpečné pracovní prostředí, návody a provozní dokumentace, školení, používání osobních ochranných pracovních pomůcek a v neposlední řadě problematika pracovních úrazů.
Účastí na semináři tak získáte přehled, které zákonné povinnosti se vaší činnosti týkají a jak jejich plnění dokládat nejen ve vztahu ke kontrolním orgánům, ale i k pojišťovnám.
Orientační struktura setkání:
8,45 – 9,00: příchod, přivítání, káva
9,00 – 10,00: úvodní kolečko
10,00 – 11,30: Základní legislativní povinnosti v bezpečnosti práce
11,30 – 12,00: rozloučení
Více info a ZÁVAZNÁ rezervace místa zde: http://klub.csr-zlin.cz/events/zakladni-legislativni-povinnosti-v-bezpecnosti-prace/
Source: www.facebook.com