Ålands Natur & Miljö goes Pride
Ålands Natur och Miljö

jeudi 17 de 18h30 à 20h30

Fuseau horaire : Helsinki (GMT+03:00)

Ålands Natur och Miljö
Österleden 110
22100 Mariehamn
Finland
Ålands Natur & Miljö goes Pride!
Alla kan blomstra!
Lördagen den 19 juli är det dags för prideparaden på Åland. Ålands Natur & Miljö har alla år varit med som samarbetspartners och anordnat b.la. föreläsningar och yoga. I år har föreningen även anmält ett ekipage och vill förstås att så många medlemmar som möjligt vill komma med och gå under föreningens banderoll. Åland Pride jobbar för att synliggöra sexuella- och könsminoriteters rättigheter, vilket är en vikig del av arbetet med social hållbarhet och visionen alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle.
Kom med och måla banderoll
För att synas i paraden behöver vi banderoller och plakat. Därför ordnar vi an alternativ pyssel-medlemsfika torsdagen den 17 augusti kl 18.30 i föreningslokalen i Sjökvarteret. Tillsammans målar vi blomstrande budskap att ha med oss i paraden. Material finns att tillgå, men har du något lakan eller plakat hemma som du vill måla på så går det förtås alldeles umärkt att ta med. Fika kommer förstås att vara framdukat.
Uppställning inför paraden lördagen den 19 augusti är klockan 15.00 i Västra Hamnen, avgång klockan 16.00. Vi ses där!
Source: www.facebook.com