Premijera predstave "Post kvartet"
Centar za kulturu Lazarevac

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

mar. 15/08/2017 de 20h00 à 22h00/strike>

Centar za kulturu Lazarevac
Hilandarska 2
11550 Lazarevac
Serbia
POST KVARTET
Po motivima Kvarteta Hajnera Milera
Тekst: Vedran Vučić, Мilan Mađarev
Režija: Milan Mađarev

Кompozitor i izvođač muzike: VedranVučić
Кoreografija: Irina Mitrović
Kostim: Sonja Kotorčević

Igraju:
Jelena Cvijetić .....................Žena
Maja Sofronijević.................Žena
Ivana Nedeljković ................Duh prostora

Organizator umetničkog sektora i marketing: Slađana Kalik
Inspicijent: Jasmina Anđelković
Dizajn plakata: Vedran Vučić
Izrada maski, šminka: Nevena Lazarević
Krojački radovi: Sonja Kotorčević
Garderober: Mira Milovanović
Majstor svetla: Duško Korlat
Majstor tona: Ivan Ilić
Fotografija: Duško Korlat
Dekorateri: Vladan Stanošević, Zlatan Stoiljković, Lazar Topalović
Izvršni producent: Ivana Nedeljković
Produkcija: Prvo prigradsko pozorište – Puls teatar Lazarevac

POST KVARTET
Post (lat. post) kao prvi deo složenice znači: Posle, iza Klajn Ivan i Šipka Milan, Veliki rečnik stranih reči i izraza, Prometej, Novi Sad, 2006, 968
Prefiks post se između ostalog koristi da označi umetnički pravac koji sledi kao reakcija na prethodni: postmodernizam, postavangarda, poststrukturalizam, postdramski
Kvartet (ital. quartetto) 1. Muz. ansambl od četiri pevača ili svirača; kompozicija za takav ansambl. 2. Grupa od četiri osobe, četvorka
Klajn Ivan i Šipka Milan, Veliki rečnik stranih reči i izraza, Prometej, Novi Sad, 2006, 601
Kvartet je drama Hajnera Milera koju je napisao 1982. po motivima epistolarnog romana Opasne veze Šoderlo de Lakloa iz XVIII veka.
Centar za kulturu Lazarevac
15. avgust 2017. god. u 20,00 časova
Ulaz slobodan.
Source: www.facebook.com