Drammen Sacred Saturday
Union Scene Live

sam. 30/09/2017 de 16h00 à 23h30

Fuseau horaire : Oslo (GMT+02:00)

Union Scene Live
Grønland 60
3045 Drammen
Norway
Billetter: 270 / 150 (stud)
Festivalpass: 490 (inkl. alle konserter fre-lør-søn)
(English text below)
Drammen Sacred Music Festival inviterer til festivallørdag på Union Scene med 8 ulike artister og band. Ulike scenerom tas i bruk med konserter og annet spennende program fra kl. 16. Kvelden avsluttes med hovedartist Matamba.
Det tas forbehold om mindre tidsmessige forskyvninger av de enkelte programpostene.
Etter konserten inviteres alle fra kl. 23:30 til en uformell Sacred Jam i lobbyen på Union Brygge hotell med innslag fra ulike av festivalens artister.
Kort presentasjon av artistene på Drammen Sacred Saturday her, og du kan lese mer om festivalen og artistene på http://drammensacred.no /
Sadhna (Nor) 16:00 Black Box
Sadhnas sang er helt egen. Hun beveger seg på tvers av sjangrene visesang, folk, jazz, verdensmusikk og hengivehets-musikk. Stemmen hennes springer fra lys sårbarhet til mørk kraft, på en måte som bergtar lytterne.
Under the Surface (Ned) 17:00 Hovedscenen
Denne unike trioen består av musikere fra tre ulike generasjoner, som har funnet hverandre med et felles ønske om å improvisere i sin søken etter stillhet og rom.
Tal Coleman Group ( Isr/Bra/Nor) 18:00 Black Box
Forestill deg et sted bortenfor tid, bortenfor dualitet og bortenfor alt som er. Et sted der vi kan forbinde oss med kilden, med vår sanne natur, den evige flammen, det som er tidløst, diamanten i lotusen og det guddommelige som er i hver av oss. Et hellig sted der vi kan gjenerindre og gjenforenes med oss selv og andre. Et sted der vi alle er én og del av selve guddommen.
Forestill deg at du skaper dette stedet gjennom bevisst intensjon, gjennom musikk, kunst, poesi, meditasjon, og stillhet…
Moksha ( Nor/ Ind) 19:00 Hovedscenen
Oddrun Lilja Jonsdottir på gitar, Sanskriti Shrestha på perkusjon/vokal og Tore Flatjord på perkusjon. Sammen skaper de en distinkt og unik blanding av jazz og indisk Raga med stemningsfull improvisasjon og komplekse rytmer.
Mongolian Shaman Ceremony ( Mon) 20:00 Lavvo (utendørs)
Shaman Tserenlkham Davaajav utfører en tradisjonell, shamanistisk transe seremoni med munnharpe-spill og tromme.
Maria Homme (Nor) 20:30 Black Box
Kreativ musiker og sanger fra Skotselv, som fremfører sine egne sanger. Under konserten på Union Scene får vi også oppleve vokal improvisasjon sammen med Yendini Yoo, som også er med på debut-albumet til Maria Homme.
Sidiki Camara band (Mal/Nor/USA) 21:00 Hovedscenen
Sidiki fra Mali har gjort et sterkt inntrykk på ulike jazzmiljø verden over. I sitt Sidiki Camara band har han med seg Audun Erlien (bass - bl.a. med Mathias Eick og Bernhoft), Jacob Young (gitar), André Viervoll (tangenter, kjent bl.a. fra Noora Noor,Nosizwe og Queendom) og Bendik Hofseth (saksofon, har samarbeidet med JohnMcLaughlin, Tony Levin, Django Bates, Rickie Lee Jones...)
Matamba Band (Bol) 22:00 Hovedscenen
Reggae/hardcore-artisten som vil forandre verden! I fjor besøkte han Norge for aller første gang, og satte sterke spor blant publikum, både i Drammen og i Bergen. Matamba er årets artist-in-residence og en LIVE artist verdt å oppleve!
---
Sacred Jam - 23:30 Union Brygge Hotell
Vår tradisjonelle programpost sent lørdag kveld, som ofte bidrar med festivalens mest magiske øyeblikk når festivalens artister møtes mer uformelt og spiller sammen. Kvelden er ennå ung, bli med du også. Inkludert i billetten.
English
The main day of Drammen Sacred Music Festival, at Union Scene with 8 different artists and bands. The different stages at Union scene will be used for concerts and other exciting program from 16 hrs. FInal artist for the evening is artist-in-residence Matamba.
After the concert, you are invitet from 23:30 hrs for an informal Sacred Jam in the lobby of Union Brygge hotel where various of the festival's artists will be participating.
Please find a short presentation of the artists at Drammen Sacred Saturday here.
Read more about the festival and the artists at http://drammensacred.no/
Sadhna (Nor) 16:00 Black Box
Sadhna's song is very particular. She moves across genres of genres, folk, jazz, world music and devotion music. Her voice runs from light vulnerability to dark power, in a way that spellbounds the listener.
Under the Surface (Ned) 17:00 Hovedscenen
A unique trio of three musicians from different generations who have found each other in a common urge to improvise their search for space and silence.
Tal Colman Group (Isr/Bra/Nor) 18:00 Black Box
Imagine a space beyond time, beyond duality, beyond the beyond, where we can connect the source, our true nature, the eternal flame, the timeless, the "diamond in the lotus", the divine within each and every one of us , a sacred place where we re- member , re-unite to one self as well as others. A place where we are one.
Imagine creating this space through a conscious intention, sharing music, art, poetry, meditation and silence....
Moksha ( Nor/ Ind) 19:00 Hovedcenen
Oddrun Lilja Jonsdottir on guitar, Sanskriti Shrestha on percussion/vocalsand Tore Flatjord on percussion, creating a distinct and unique mix of jazz and Indian Raga with atmospheric improvisation and complex rhythms.
Mongolian crew ( Mon) 20:00 Lavvo (outdoors)
Shaman Tserenlkham Davaajav utfører en tradisjonell, shamanistisk transe seremoni med munnharpe-spill og tromme.
Maria Homme (Nor) 20:30 Black Box
Maria Homme is a creative musician and singer from Skotselv, she compose her own songs. The concert at Union Scene will also include vocal improvisation with Yendini Yoo, which also
appears on Maria Hommes debut album.
Sidiki Camara band (Mal/Nor/USA) 21:00 Hovedscenen
Sidiki from Mali has made a strong imact on various jazz scenes around the world. His Sidiki Camara band consists of Audun Erlien (bass, played with Mathias Eick and Bernhoft), Jacob Young (guitar), André Viervoll (keyboards, known from Noora Noor, Nosizwe and Queendom) and Bendik Hofseth (saxophone, collaborated with John McLaughlin, Tony Levin, Django Bates, Rickie Lee Jones...)
Matamba Band (Bol) 22:00 Hovedscenen
The reggae / hardcore artist who wants to change the world! Last year, he visited Norway for the first time, and made a strong impact on the audience, both in Drammen and in Bergen. Matamba is this year's artist-in-residence and a LIVE artist worth seeing!
---
Sacred Jam - 23:30 Union Brygge Hotel
Our traditional program post late Saturday night, which often contributes to the festival's most magical moments when the festival's artists meet more informally and play together. The evening is still young, join us in the Union Hotel Brygge lobby. Included in the ticket.
Source: www.facebook.com