Temafest: Bad Taste - Faddervekene
Studenthuset Meieriet

vendredi 18 de 21h00 à 2h00

Fuseau horaire : Oslo (GMT+02:00)

Studenthuset Meieriet
Fjørevegen 18 A
6856 Sogndalsfjøra
Norway
CC: 50,-/100,-
Aldersgrense: 18 år (Leg.plikt uansett alder)
Målet med denne temafesten er å få røska fram det som ligger bakerst i skapet, ta det på seg og vise for verden kor dårleg smak du eigentleg har. Her er det ingen som blir lagt skam på, med mindre du stiller med skikkelige klede.
Sjølv om dette er ein bad taste fest kan du berre slappe av når det gjeld musikken, DJ-gruppa byr opp til dans med musikk som blir kategorisert som "Good Taste".
Eg stiller med min litt for trange tights, kva kjem du med?
Source: www.facebook.com