SAAL Biennaal 2017 // MOTUS "mdlsx"
Kanuti Gildi SAAL

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

Du 16/08/2017 19h00 au 17/08/2017 20h20/strike>

Von Krahl
Rataskaevu 10
10123 Tallinn
Estonia
MOTUS / Rimini / "MDLSX"
Von Krahli Teater (Rataskaevu 10)
16+17.08 19:00
MDLSX näol on tegemist plahvatusliku helikujundiga, see on psühhedeelne ja üksildane hümn kujunemisvabadusele, genderblendingule (sugude binaarsuse painutamisele/lõhkumisele), vabadusele murda välja keha, nahavärvi ja genitaalide poolt ette määratud raamidest, julgusele erineda indiviidina omandatud või kehtestatud rahvustundest ning jäägituna kuulumisest ühele ja ainsale isamaale. Oma raamatus „Eurooplaseks kujunemine“ käsitles Rosi Braidotti „kultuurilise identiteedi mitmesuse teooriat ja indiviidi avatust sellele“, tekst, mis viitab post-rahvusliku identiteedi loomisele...
MDLSX üritab minna kategooriatest kaugemale – ka kunstivaldkonnas. Tegemist on Silvia Calderoni rännakuga, kes peale kümmet aastat Motuse liikmena eksperimenteerib DJ/VJ formaadiga, astudes pulti ning viies vaataja piiride kompamise avastusretkele. Autobiograafilised aspektid põimuvad kirjanduslike seostega ja selle tulemusel võngub MDLSX reaalsuse ja fiktsiooni piire hägustades Judith Butleri raamatute “Gender Troubles” teooriatest “Undoing Gender” sõnumiteni. Etenduses tsiteeritakse Judith Butlerilt ja Donna Haraway ning Paul B. Preciado kirjatükke - “A cyborg Manifesto” ja “Manifeste Contra-sexuel”, lisaks täiendavad monsteretenduse taustamustreid viited teistele queer kultuuriruumi nähtustele.
Vajadus muutuste järele on nii põhjapanev, et seda on võimatu sõnades edasi anda. Niivõrd sügav, et seda on raske ette kujutada. Aga võimatu on realiseerumas ja mõeldamatu tulemas... („Feminism pole humanism“ Paul B. Preciado)
Eelmise sajandi üheksakümnendatel jõuliselt esile kerkinud, Enrico Casagrande ja Daniela Nicolò poolt asutatud trupp Motus on kahekümne viie aasta jooksul vaatajateni toonud mitmeid füüsiliselt ja emotsionaalset sügavuti minevaid teoseid ning ette tunnetanud ning kajastanud ühiskonnas tugevaid vastuolusid tekitavaid teemasid. Läbi aastate on trupp loonud etendusi, lavastusi, installatsioone ja videoid, läbi viinud seminare ja töötubasid ning osalenud interdistsiplinaarsetel festivalidel. Trupp on saanud mitme tunnustuse osaliseks, kaasa arvatud kolm UBU auhinda, lisaks on neid pärjatud mainekate eriauhindadega. Vabamõtlejatena on Motus üles astunud mitmel pool maailmas ning esinenud järgmiste festivalide raames: New Yorgi „Under the Radar“, Montreali „Festival Trans Amériques“, Buenos Airese „Fiba Festival“, „Santiago a Mil“ Tšiilis, „Adelaide Festival“ Austraalias ning „Taipei Arts Festival“ Taiwanis, lisaks on trupp osa võtnud arvukatest Euroopa teatrifestivalidest.
Trupi väsimatu protagonist Silvia Calderoni on Motuse koosseisus tegev 2005. aastast. Silviat on pärjatud mitmete auhindadega, muuhulgas UBU Prize parima Itaalia naisnäitleja auhinnaga ning Elizabeth Turroni, Marte ja Virginia Reiter auhinnaga.
Laval: Silvia Calderoni
Lavastus: Enrico Casagrande, Daniela Nicolò
Dramaturgia: Daniela Nicolò, Silvia Calderoni
Heli: Enrico Casagrande
Koostöös: Paolo Panella, Damiano Bagli
Valgus ja video: Alessio Spirli
Produktsioon: Elisa Bartolucci, Claudia Casalini
Kommunikatsioon: Marta Lovato
Rahvusvaheline levi: Lisa Gilardino
Produktsioon: Motus 2015
Koostöös: La Villette – Résidence d’artistes 2015 Paris, Create to Connect (EU project) Bunker/ Mladi Levi Festival Ljubjana, Santarcangelo 2015 Festival Internazionale del Teatro in Piazza, L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, MARCHE TEATRO
Toetajad: MiBACT, Regione Emilia Romagna
Kestus: 80'
Etendus on itaalia keeles, inglise keelsete subtiitritega.
Üksikpiletid: 10/14 EUR kuni 09.08, 10.08 alates 12/16 EUR
Saripilet: ostes korraga 5 või enam piletit (ühele või erinevatele üritustele) 9 EUR
NB! Lavastus toimub Von Krahli Teatris / Rataskaevu 10.
https://www.saal.ee/et/performance/4871
www.motusonline.com
//
MDLSX is an explosive sound device, a lysergic and solitary hymn to the freedom of becoming, to gender b(l)ending, to being other than the borders of the body, skin colour, sexual organs, being other than an imposed or acquired nationality, a belonging to a Fatherland. Rosi Braidotti in “On Becoming Europeans” talked of “an open belonging to Multiplicities”, a text that suggests a post-nationalist identity... And MDLSX aims at going beyond categories – the artistic ones, too. It is Silvia Calderoni’s road trip, who – after 10 years with Motus – experiments a Dj/Vj Set like format, in order to start an exploration around borders. Autobiographical bits and literary evocations come together, and MDLSX, by blurring fiction and reality, swings from Gender Trouble to Undoing Gender. We quote Judith Butler who, with Donna Haraway’s A cyborg Manifesto, Paul B. Preciado’s Manifeste Contra-sexuel and other bits of the kaleidoscopic universe of Queer, weaves the background of this “Monster-Performance”.
The change needed is so profound that it is impossible to say. So deep that says it is unimaginable. But the impossible is to come. And the unthinkable is due... (“Feminism is not a humanism”, Paul B. Preciado)
The company Motus founded by Enrico Casagrande and Daniela Nicolò celebrates its twenty-fifth anniversary, an important one for this group that burst onto the scene in the nineties with productions wielding great physical and emotional impact and has always anticipated and portrayed some of the harshest contradictions of the present day. Throughout the years, the group has created theatre shows, performances, installations and videos, conducted seminars and workshops, taken part in interdisciplinary festivals. They’ve received numerous acknowledgements, including three UBU Prizes and prestigious special awards for their work. Freethinkers, Motus have performed all over the world, from Under the Radar in New York, to Festival Trans Amériques in Montreal, Santiago a Mil (Chile), the Fiba Festival in Buenos Aires, Adelaide Festival in Australia or Taipei Arts Festival in Taiwan, as well as all over Europe. Silvia Calderoni – their tireless protagonist – has worked with Motus since 2005 and is the winner of many awards that include “Best Italian Actress” honors UBU Prize, Elizabeth Turroni, Marte and Virginia Reiter Awards.
//
With: Silvia Calderoni
Directed by: Enrico Casagrande, Daniela Nicolò
Dramaturgy by: Daniela Nicolò, Silvia Calderoni
Sounds: Enrico Casagrande
In collaboration with: Paolo Panella, Damiano Bagli
Lights and video: Alessio Spirli
Production: Elisa Bartolucci, Claudia Casalini
Communication: Marta Lovato
International distribution: Lisa Gilardino
Production: Motus 2015
In collaboration with: La Villette – Résidence d’artistes 2015 Paris, Create to Connect (EU project) Bunker/ Mladi Levi Festival Ljubjana, Santarcangelo 2015 Festival Internazionale del Teatro in Piazza, L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, MARCHE TEATRO
With the support of: MiBACT, Regione Emilia Romagna
Duration: 80'
The performance is in Italian with English subtitles.
Single tickets: 10/14 EUR on presale until 09.08, starting from 10.08 priced 12/16 EUR
Serial ticket: if you buy 5 or more tickets at once (to the same or different events) 9 EUR
NB! The performance takes place at Von Krahl Theater / Rataskaevu 10.
https://www.saal.ee/en/performance/4871
www.motusonline.com
Source: www.facebook.com