SAAL Biennaal 2017 // Maarja Tõnisson, Nele Suisalu "See on See"
Kanuti Gildi SAAL

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

Du 18/08/2017 18h00 au 20/08/2017 19h15/strike>

EKA arhitektuuriteaduskond
Tallinn
Estonia
NELE SUISALU, MAARJA TÕNISSON / Tallinn / "See on see"
Esietendus / Premiere
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond (Pikk 20)
18+19+20.08 18:00
//
“See on see” on kahe hääle ja keha hübriid-üksusele tuginev performatiivne teos, mis aktiveerib sisemise ja välise ruumi kogemise tundlikkust inimkehas. See defineerib etendusruumi aistingulise arhitektuurina, milles liikumine/heli on afektiivse protsessi algtõukeks kohalolijates. Keskmeks on mitmekihilise tajupildi loomine kehade kohalolust ruumis. Hääle ja liikumise abstraktne konkreetsus tingib lakkamatult nihkuvad vahealad enese, teise, koos ja üksi olemise maastikul.
Nele Suisalu on tantsu- ja häälekunstnik, kelle huvi on luua performatiivseid teoseid intuitiivse teadmise keskkonnana. Hetkel töötab ta välja oma HeliKeha praktikat, mis põhineb hääle ja liikumise jätkuvusel ning ülitundlikul kohalolul. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia erialal ja täiendanud ennast kaasaegse koreograafia programmis ex.e.r.ce 07 CCN de Montpellier’s Prantsusmaal. Alates 2008. aastast on ta töötanud etendajana mitmetes kaasaegse tantsu kompaniides Prantsusmaal. 2016 osales Tino Sehgal’i carte blanche’is Palais de Tokyo’s Pariisis.
Maarja Tõnisson on vabakutseline tantsukunstnik, kelle loomingu keskmes on liikuva keha ja meele transformatiivne jõud. Ta kombineerib eri meediume, teeb koostööd eri valdkondade ja kunstnikega. Ta on lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia ja õppinud Berliini Kunstide Ülikoolis. Ta on loonud ja esitanud kolm sooloteost: bodySHIFTbody (2015) Sõltumatu Tantsu Laval, bodyBUILDINGbody (2015) Eesti Arhitektuurimuuseumis ja bodyIMAGEbody (2016) Vilniuse Kaasaegse Kunsti Keskuses ning osalenud etenduskunsti projektides nii Eestis kui välismaal.
2015 algatasid nad AfektRuumi etapilise protsessi, mis kohati katkeb spetsiifilisteks teosteks erinevates kontekstides (ResidenceSEA 2016, skulptuurikilomeeter kmX 2016, SAAL Biennaal 2017) ning mille eesmärk on kaasata sellesse uurimis- ja mõtteruumi erinevaid kaasamõtlejaid ja -tegutsejaid.
https://www.saal.ee/et/performance/4775
//
“Alive is Alive” is a performative work relying on two-voiced and two-bodied hybrid entity activating the sensibility to inner and outer spaces of embodied experience.
It is defining performance space as a sensorial architecture where the movement/sound is a trigger of the affective process in the persons sharing the space. Its focus is on creating a multi-layered perception of the presence of bodies in that space. The abstract concreteness of voice and movement brings out constantly shifting in-betweens on the landscape of self, other, being together, and being alone.
Nele Suisalu is a dance and vocal artist, whose main interest is in creating performative work as spaces of intuitive knowledge. Currently developing her practice of SoundBody based on continuity of voice and movement in the framework of highly sensitive presence. She has acquired BA degree in choreography at Tallinn University and participated in contemporary choreography program ex.e.r.ce 07 (CCN de Montpellier, France). Since 2008 she has been working as a performer with various contemporary dance companies in France. 2016 she participated in Tino Sehgal’s carte blanche at Palais de Tokyo (Paris).
Maarja Tõnisson is a freelance dance artist, whose main focus is the transformative power of body-mind movement. She collaborates with artists within different fields. She has a Diploma of University of Tartu Viljandi Culture Academy (dance arts, choreography and dance pedagogy, 2013) and studied in University of Arts Berlin (contemporary dance, context, choreography, 2011). She has created and presented three solo works: bodySHIFTbody (2015) at Sõltumatu Tantsu Lava, bodyBUILDINGbody (2015) in Museum of Estonian Architecture, bodyIMAGEbody (2016) at Contemporary Art Center Vilnius and participated in various performance projects.
2015 they initiated AffectSpace - a multistage process which disrupts itself by specific artworks realized in different contexts (ResidenceSEA 2016, skulptuurikilomeeter kmX 2016, SAAL Biennaal 2017). Our aim is to include various co-thinkers and co-agents into this research and reflection space.
Autorid, etendajad / Authors, performers: Nele Suisalu, Maarja Tõnisson
Valguskunstnik / Lighting designer: Revo Koplus
Helitehniline tugi / Technical support for sound: Raido Linkmann
Foto / Photo: Jannik Weylandt
Toetajad / Supporters: Eesti Kultuurkapital, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit
Tänud / Thanks to: Florence Augendre, EKA Arhitektuuriteaduskond
Kestus / Duration: 75'
https://www.saal.ee/en/performance/4775
Source: www.facebook.com