45+ Art for you by 45 ABCR Artists
ขัวศิลปะ

sam. 02/09/2017 de 18h00 à 21h00

Fuseau horaire : Bangkok (GMT+07:00)

ขัวศิลปะ
Paholyothin Rd., Chiang Rai
57100 Chiang Rai
Thailand
45+ Art for you
by 45 ABCR Artists
สมาคมขัวศิลปะ จัดนิทรรศการศิลปะพิเศษขึ้น
โดยจะจัดแสดงงาน 45+ Art for you by 45 ABCR Artists ของศิลปินชายที่มีอายุ 45ปีขึ้นไป จำนวนกว่า 45 ท่าน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานที่มีมากขึ้นตามลำดับ อันเป็นตัวอย่างให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่
รายชื่อศิลปิน
กมล สาริกานนท์
กำธร สีฟ้า
กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ์
คอร์เนลลิส ฮุค
คำจันทร์ ยาโน
จรูญ ไชยจิตต์
ชาตะ ใหม่วงค์
ฌาน สิปปศาสตรา
ณรงค์เดช สุดใจ
ทรงเดช ทิพย์ทอง
ธนัถสิทธิ์ ปันสม
ธีรยุทธ สืบทิม
นริศ รัตนวิมล
นพดล ปูธิปิน
นิมิต สัมฤทธิกุล
บรรจบ ปูธิปิน
บัญญัติ ใจคำ
ประดิษฐ์ ตั้งสมาธิกุล
ปรีชา ราชวงศ์
พรมมา อินยาศรี
พลาธิป ทองอินทร์
พานทอง แสนจันทร์
พิชิต สิทธิวงศ์
พิรุณ ก๋าเงิน
พิสิษฐ์ ไชยล้อม
มาร์ติน ดอย
โรเบิร์ท แบลร์ พอร์ทเทอร์
เรวัตร ดีแก้ว
วรรธกร กาวินคำ
พ.ต.ท.วินัด ถิ่นศรี
วีรศักดิ์ เชื้อข้าวซ้อน
ศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว
ศิลปวิทยา เชี่ยววิชา
สนอง สันดุสิต
สมลักษณ์ ปันติบุญ
สยาม พึ่งอุดม
สมพงษ์ สารทรัพย์
สุจินตน์ สุริยะนภาฤกษ์
สุชาติ ยุติธรรม
สุรเชษฐ จึงวิเศษพงศ์
สุวรรณ สามสี
สุวัจน์ หอมนาน
สุวิทย์ ใจป้อม
เสงี่ยม ยารังษี
อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์
อาถู่ อาจอ
โอฬาร เนตรหาญ
เปิดนิทรรศการ : วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.
นิทรรศการจัดระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม -28 กันยายน 2560
ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ขัวศิลปะ เชียงราย
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. ไม่มีค่าเข้าชม
ข้อมูลเพิ่มเติม 088-418-5431, 053-166-623 artbridge.cr@gmail.com ,www.facebook.com/artbridgechiangrai
----
Artbridge, Chiangrai ((ABCR) is proud to present the art exhibition '45+ Art for you' .
This exhibition will feature the works of 45+ ABCR artists who are all male and aged 45 or older. They will be presenting and sharing their experience in art to the younger generation.
KAMOL SARIKANON
KAMTHORN SEEFA
KITTISAK BUTDEEWONG
CORNELIS HOEK
KAMCHAN YANO
JAROON CHAIJIT
CHATA MAIWONG
CHAN SIPPASATTRA
NARONGDEJ SUTJAI
SONGDEJ THIPTHONG
THANATSIT PANSOM
TEERAYUT SUEBTIM
NARICH RATANAWIMOL
NOPPADON PUTIPIN
NIMIT SUMRITIKUL
BANJOB PUTIPIN
BANYAT CHAIKAHM
PRADIT TANGSAMATHIKUN
PREECHA RACHAWONG
PROMMA INYASRI
PALATIP THONGIN
PHANTHONG SAENCHUN
PICHIT SITTIWONG
PIRUN GA-NGERN
PISIT CHAILORM
MARTIN DOYLE
ROBERT BLAIR PORTER
RAYWAT DEEKAEW
WATTAKORN KAWINKHAM
WINAT TEENSRI
WERASAK CHUEAKHAOSON
SUPHAKARN THUNNILL
SILAPAVITHAYA CHTEWVICHA
SANONG SUNDUSIT
SOMLUK PANTIBOON
SAYARM PUENG-UDOM
SOMPONG SARASAP
SUJIN SURIYANAPAROEK
SUCHART YUTITHUM
SURACHET CHUNGWISETPONG
SUWAN SAMSI
SUWAT HOMNAN
SUWIT JAIPOM
SA-NGIAM YARANGSEE
APHIRAK PUNMOONSILP
ATOU AJOR
OLARN NETEHARN
The exhibition will be held here from the 26th August until the 27th September in our first floor gallery.
The opening ceremony will be on Saturday, 2nd September at 18.00hrs.
Artbridge, Chiangrai (ABCR)
Open daily 10.00-19.00 hrs. Admission Free
More info 088-418-5431, 053-166-623 artbridge.cr@gmail.com , www.facebook.com/artbridgechiangrai
Source: www.facebook.com