Iubit Dezinhibat si Multi-Orgasmic cu Deva și Durga
Hermitage. urban spiritual hub

samedi 19 de 14h00 à 18h00

Fuseau horaire : Bucharest (GMT+03:00)

Hermitage. urban spiritual hub
Str. Mihai Eminescu nr. 127 (intre Viitorului si V. Lascar)
020079 Bucharest
Romania
English below---
Iubit Dezinhibat și Multi-Orgasmic cu Deva și Durga
La acest atelier:
Femeile învață cum să fie super orgasmice și să își asume propria plăcere.
Bărbații învață cum să fie iubiți care rezistă mult, plini de vitalitate și puternici.
Atât bărbații, cât și femeile învață cum să îți extindă energia viatală, devenind magnetici față de sexul opus. Atât cuplurile, cât și persoanele singure sunt binevenite. Nu vrei să pierzi această experiență!
Experiența lui Deva:
Majoritatea oamenilor experimentează doar niște scurte și abrupte strănuturi genitale (senzații locale de excitație maximă care durează câteva secunde) pe care le numesc orgasm. Mulți nu au experimentat nici măcar acest lucru. Majoritatea simt că orgasmele multiple sunt imposibile pentru ei.
Am crezut că era imposibil și pentru mine. Am avut o putere a plăcerii atât de slabă și o asemenea lipsă a sensitivității încât puteam să am orgasm și să pretind că nici nu s-a întâmplat. Și făceam asta cu fete care pretindeau că au atins orgasmul.
După aproape un deceniu de studiu și de practică, am reușit în final să scot la iveală secretele pentru a fi un iubit multi-orgasmic. Soluțiile sunt dezinhibate, nedomestice și necunoscute multora, totuși tangibile și eficiente.
Ca bărbat vei învăța:
• Cum să previi ejacularea precoce și impotența
• Cum să trezești plăcerea orgasmică în întregul corp
• Cum să reziști atât timp cât dorești în sex (opțiunea ejaculatorie)
• Cum să trăiești o viață orgasmică
Învățând de la Marele Maestru Mantak Chia, reprezentând principiul masculin în cadrul Cursului Online Master Lover, studiind în profunzime Tantra și multe alte cursuri de sexualitate conștientă de-a lungul anilor, am reușit să identific “principiile plăcerii” pe care tu le poți aplica acum pentru a face schimbări în viața ta!
Experiența lui Durga:
În cazul meu a fost vorba mai mult despre viață și moarte. Mama mea a murit când aveam 14 ani, din cauza cancerului ovarian. Am văzut-o suferind doi ani până când a murit. Din această cauză, mi-am dedicat viața pentru a găsi o soluție ca nicio femeie (mamă) să nu moară în van. Am studiat la Universitatea de Medicină Charles (cea mai bună din Europa), diferite tipuri de terapii alternative, tantra yoga pentru femei, meditații Osho, masaj Hara, vindecare șamanică a chakrelor, terapie trans, respirația Pulse – Toate cu cei mai buni învățători, pe care i-am și asistat timp de mulți ani. După multă vindecare și succes în viața mea, am decis să ofer aceste lucruri celorlalți. Să fiu deplin orgasmică este o parte uriașă din succesul meu, din eliberarea mea, dacă vreți.
Vei învăța ca femeie:
• Cum să lucrezi cu un ou yoni pentru a trezi plăcerea puternică din tine
• Cum să îți îmbunătățești viața amoroasă și să devii multi-orgasmică
• Secrete Tantra Antice și asane pentru a încorpora femininul
• Cele șapte forme ale tale de potențial de plăcere orgasmică
Am creat Mohendjodaro - Școală de Tantra-yoga pentru femei, o școală acreditată de către guvern, cu peste 200 de învățători acreditați care predau în Cehia și în Europa (inclusiv în Elveția, Germania și Italia) și Australia.
Amândoi suntem oameni foarte pasionați, amuzanți și iubitori, care oferim un spațiu sigur și sacru pe care să îl împărtășească și alții. Vor fi intervale în care femeile și bărbații vor fi separați pentru ca tu să poți merge cât mai în profunzime și să îți răspunzi la întrebări. Grupul este dinamic și cu strategii dovedite pentru ca tu să devii acel iubit multi-orgasmic și de dezinhibat. Nu va fi nuditate în acest atelier.
Preț: 270 lei (Ceremonia Orgasmică de Cacao inclusă)
Unde: Hermitage. Urban spiritual hub, București, România
Când: 19 august, de la 2 la 6 p.m. (14-18)
Mai multe informații despre Ceremonia Orgasmică de Cacao în curând: la aceeași locație și în aceeași zi, de la 6 la 10 p.m. (18-20). Preț: 90 lei (gratuit pentru cei care participă la acest eveniment!)
www.paypal.me/devapresence pentru plată și să îți rezervi direct locul!
Toți cei pe care îi știm și sunt stăpâni pe propria plăcere sunt de asemenea stăpâni pe sănătatea lor, pe vitalitatea lor, își duc relațiile la un alt nivel de profunzime și cultivă succesul în viața lor. Nu este vorba doar despre plăcere.
Vino și investește în viața ta pentru a trăi deplin!
Wild Multi-Orgasmic Lover with Deva and Durga
In this workshop:
Women learn how to be super orgasmic and own their pleasure.
Men learn how to be long lasting, vital and powerful lovers.
Both learn how to expand their life force energy, becoming magnetic towards the opposite sex. Couples and singles are welcome. You don't want to miss this one!
Deva’s experience:
Most people only know sharp, short, genital sneezes (localized peak sensations that last for a few seconds) they call an orgasm. Many have not even experienced that. Most feel multiple orgasms are impossible for them.
I thought it was impossible for me too. I had such weak pleasure power and lack of sensitivity that I could orgasm and pretend it did not even happen. And I was doing that with girls who pretended like they did orgasm.
After nearly a decade of study and practice, I have finally unravelled the secrets to being a multi-orgasmic lover. The solutions are wild and unknown to most, yet tangible and effective.
You will learn as a man:
• How to prevent premature ejaculation and impotence
• How to awaken orgasmic pleasure throughout the body
• How to last as long as you want in sex (ejaculatory choice)
• How to live an orgasmic life
Learning from Grand Master Mantak Chia, becoming the principle of the Master Lover Online training and diving deep into Tantra and many other conscious sexuality trainings over the years has helped me map out “pleasure principles” for you to apply and make changes in your life now!
Durga’s experience:
In my case, it was more about life and death. My mother died when I was fourteen from ovarian cancer, I saw her suffering for two years until she passed away. Because of this, I dedicated my life to search for an answer, so no woman (mother) would die in vain. I studied at Charles University Medicine (the best one in Europe), all kinds of alternative therapies, tantra yoga for women, Osho meditations, Hara massage, Shamanic Chakra healing, Trans therapy, Pulse Breath - all by the best teachers. I was also assisting them for many years. After much healing and success in my life I decided to offer this to others. Being fully orgasmic is a huge part of my success, my liberation if you will.
You will learn as a woman:
• How to work with a yoni egg to awaken powerful pleasure in you
• How to improve your love life and become multi-orgasmic
• Ancient Tantra Secrets and asanas to embody the feminine
• Your seven forms of orgasmic pleasure potential
I created Mohendjodaro - Tantra-yoga for women School, a government based accredited school with over 200 accredited teachers teaching in Czech and all around Europe (including Switzerland, Germany, Italy) and Australia.
We are both very passionate, fun, loving people who provide a very safe and sacred space for everyone to share in. There will be times when women and men are separate so you can really go deep and answer questions. The group is dynamic with proven strategies for you to become that wild multi-orgasmic lover. There will be no nudity in this workshop.
Price: 270 lei (includes the Orgasmic Cacao Ceremony)
Where: Hermitage. Urban spiritual hub, Bucharest, Romania
When: Aug. 19th from 2 - 10pm.
More info on Orgasmic Cacao Ceremony coming soon: Same Place and same day from 6 - 10pm. Price: 90 lei (free for those who come to this event!)
Come as a couple and get 140 lei off! That 2 people for 400 lei.
www.paypal.me/devapresence to pay and reserve your spot!
Everyone we know who owns their pleasure, also owns their health, their vitality, deepens their relationships and cultivates success in their life. It's not just about pleasure.
Come and invest in your life to live fully.
Source: www.facebook.com