3 свободни места за Обучението по Интегрални Констелации!
Бюлетин - Информационен Център "Виделина"

Du 23/11/2017 10h00 au 26/11/2017 18h00

Fuseau horaire : Sofia (GMT+03:00)

Sofia, Sofia City Province, Bulgarie
Sofia
Bulgaria
ИНТЕГРАЛНИ СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ
ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ
и
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО СЕМЕЙНИ И СИСТЕМНИ КОНСТЕЛАЦИИ
в партньорство с
„Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия
организират
Сертификационна тренинг програма
по Интегрални Семейни Констелации
Първи модул
23- 26 Ноември 2017 г.
​гр. София
Броят на участниците в обучението е ограничен, необходимо е предварително записване.
ОСТАВАТ САМО 3 СВОБОДНИ МЕСТА В ТРЕНИНГ ГРУПАТА
Предвидена е значима отстъпка при внасянето на таксата до 25-ти Септември 2017 г.
Обучението по Интегрални Констелации е предназначено, както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии.
След покриване на сертификационните изисквания, участника получава сертификат от „Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия, удостоверяващ оторизацията му да води индивидуални и групови сесии по Интегрални Констелации.
Осигурен е симултанен превод на български по време на обучителните модули.
Водещи:
---
Лоренцо Кампезе
---
Лоренцо Кампезе е основател и директор на „Школата по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия. Той е преминал през обучения по Соматични преживелищни практики, Интегрална Соматична Психология, Системни Констелации, Съзнателна Комуникация и др. и през изминалите десетилетия интегрира в опита си множество източни и западни подходи за личностно израстване и трансформация. В последните 20 години той работи в полето на интегралното консултиране, организационният коучинг и системните констелации. Понастоящем неговият подход комбинира по един хармоничен начин всички тези опитности, съчетавайки ги в един подход за трансформация, който следва Интегралната парадигма на Кен Уилбър, която разглежда човека като единство на Тяло, Душа и Дух, включвайки в работата си четирите основни измерения на битието – Вътрешното индивидуално – психиката; Външното индивидуално – тялото; Вътрешното колективно – културната матрица, в която съществува индивида; И външното колективно – социалните системи, от които всеки един от нас е съставна част.
Сузана Коен
---
Сузана Коен е ко-директор на „Школата по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия. Тя е завършила медицина и е специализирала психиатрия и психотерапия. Преминала е през обучения по Интегрална Соматична Психология, Соматично Преживелищни Практики, Поведенческа Терапия и др. Дълги години тя се посвещава на изучаването на различни направления, които разглеждат човека в неговата цялост – като единство на тяло, психика и Дух, в това число и на така наречената „Нова Германска Медицина“ на д.р Хамер. През последните 15 години нейното внимание силно се насочва и към Системните Констелации, като от около пет години тя става и обучител по Интегрални Констелации. Водейки се от интегралното виждане за индивида и богатия си професионален опит, натрупан в последните двадесет години, тя развива специфичен подход в констелациите, наречен „Медицински Интегрални Констелации®”, при който търси връзката на системното измерение с екзистенциалното послание, което се крие зад всеки симптом или болест.
Интегралните Констелации
В Интегралния подход към констелациите ние винаги подхождаме към човека като към интегрална съвкупност от тези три елемента – Тяло, Душа и Дух – и подходът ни отчита и трите същностни сили, които действат у него – мисъл, чувство и воля. Когато разглеждаме човека в неговата цялост, ние успяваме едновременно да работим на различни нива или, иначе казано, по начин, който някои наричат многоизмерен. Във всяко наше действие в хода на обучителния процес се стремим да стимулираме всяко едно от измеренията присъстващи у участниците, благодарение на комбинацията от всестранни и съгласувани преживявания, които действат на всички нива.
Наричаме стила на нашата школа „Интегрален“, също и поради това, че в основата и е заложена интегралната концепция на един от най-значимите философи на нашата епоха – Кен Уилбър, който разработва модел за възприемане на реалността, който се нарича именно „Интегрален модел“ и в който той залага основополагащата идея, че всяко събитие, случващо се в реалността, винаги и неизбежно се проявява едновременно в четири различни измерения:
- Вътрешното-индивидуално измерение, нивото на Аз-а, на нашият вътрешен свят и на това, което се случва в душата ни;
- Вътрешното-колективно измерение, нивото на „Ние“, което е свързано с обществената култура, в която сме потопени;
- Външното-индивидуално измерение, което е свързано с външното индивидуално, в това число и с тялото ни, в един обективен, научен план;
- Външното-колективно измерение, което има отношение към връзката на човека с макросистемите, чрез които влизаме във взаимоотношения и в които сме вписани.
При Интегралните Констелации всички тези четири измерения са видими в тяхната взаимозависимост и ние се научаваме да работим във всяко от четирите измерения, както по един пряк, така и по един косвен начин.
Основните принципи на Интегралните Констелации са прости и могат да бъдат обобщени в няколко основни точки:
- да се освободи потока на енергията там, където е блокирана
- да се включи онова, което е било изключено
- да се включи противоположното
- да се раздели противопоставеното
- да се срещнем със сянката си
Изучаваните подходи и методологии са следните:
- Семейни констелации
- Структурни констелации
- Архетипни констелации
- Организационни констелации
- Фирмени констелации
- Констелации насочени към здравословни проблеми
- Духовни констелации
- Интегрални техники за индуциране на осъзнатост и присъствие
- Трансперсонални практики
- Подходи за работа с тялото
- Интегрална соматична психология
- Енергийни техники
Интегралните Констелации® се явяват едно следващо еволюционно ниво на Системните Констелации, развито в школата по Интегрални констелации, което включва в себе си голям брой съвременни подходи, както и мъдростта на древното познание. Подходът за работа при интегралните констелации, представлява един изцяло нов, интегрален и холистичен подход за работа със системите.
Интегралните Констелации, добавят към традиционните семейни констелации една допълнителна многоизмерност, включвайки елементите на интегралната психология, както и други измерения и допълнителен инструментариум, доказал своята ефективност, което помага на клиента да постави миналия си опит в семейната система в един нов контекст, за да се помири с миналото си и за да може да се насочи към по-доброто си бъдеще.
Повече информация за Интегралните констелации, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:
http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/
http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500975495920-bbc6e9f3-3167
http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500975561704-65829090-d183
http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500981527297-d0b8bc6c-6acf
http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500975585609-f8cd912c-3230
http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500981550189-f6c1a667-d79a
Ако желаете да вземете участие в предстоящият тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности на следният имейл адрес - integral.institutebg@gmail.com

Сърдечни поздрави,
Екипът на ИИР
www.integral-bg.eu
http://www.videlina.org/?p=20329
Source: www.facebook.com