Klassikere for Kids Bonanza: Workshop
Black Box teater

Du 08/09/2017 17h00 au 07/10/2017 17h00

Fuseau horaire : Oslo (GMT+02:00)

Black Box teater
Marstrandgata 8
0566 Oslo
Norway
Med utgangspunkt i metoden utviklet gjennom Klassikere for Kids skal ungdommer og scenekunstnere jobbe sammen for å omskape en klassisk litterær tekst til sitt eget scenespråk. Det blir fokus på lyd og et fysisk formspråk med utgangspunkt i deltakernes ferdigheter, interesser og ideer. Workshopen ledes av kunstnere fra Klassikere for Kids og begynner med konseptutvikling 8.-10. september. Den praktiske utforskningen skjer 30. september - 6. oktober og avsluttes med en offentlig visning på Black Box teater 7. oktober. Underveis skal deltakerne se forestillingsserien og vil også bli invitert på Roundtable & Debate 7. oktober.
Har du lyst til å være med? Workshopen har plass til sju kunstnere og sju ungdommer / unge voksne (15–25 år). Send en kort e-post til klassikereforkids@gmail.com hvis du vil vite mer.
Workshop datoer og tidspunkter:
08.09: 17.00 – 20.00
09.09: 10.00 – 16.00
10.09: 10.00 – 16.00
30.09: 10.00 – 16.00
01.10: 10.00 – 16.00
02.10: 10.00 – 16.00
03.10: 10.00 – 16.00
04.10: 10.00 – 16.00
05.10: 10.00 – 16.00
06.10: 10.00 – 16.00
Offentlig visning, roundtable & debate:
07.10: 14.00 – 17.00
Roundtable & Debate
Voksne er alltid med på å bestemme når scenekunst skapes, spilles og formidles, uansett om publikum er barn og ungdom, unge og voksne, eller bare voksne. Ambisjonen med denne samtalen er å identifisere og diskutere hvilke antakelser og forventninger som spiller inn når kunstnere og arrangører ønsker å nå et ungt publikum. Klassikere for Kids fungerer som springbrett til en større diskusjon om kunstnerisk arbeid, publikum, programmering og formidling. Samtalen er åpen for alle.
Source: www.facebook.com