ทัวร์ชมทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน#6,590 บาท
N JOY SMILE

Du 16/11/2017 20h00 au 19/11/2017 23h59

Fuseau horaire : Bangkok (GMT+07:00)

N JOY SMILE
นวลจันทร์ 24
10230 Bangkok
Thailand
เดินทาง: 16-19 / 23-26 พฤศจิกายน 2560
>>>ค่าใช้จ่ายเพียง 6,590 บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
2. ค่าอาหาร 7 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
3. ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน ห้องน้ำในตัว ทีวี แอร์/พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
---
รายละเอียดการเดินทาง :
วันแรก กรุงเทพฯ – อ.ฮอด
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงานให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก จากนั้นนำท่านออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

วันสอง ออบหลวง-สวนสนบ่อแก้ว-ถ้ำแก้วโกมล-ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ–สะพานซูตองเป้-พระธาตุดอยกองมู
05.00 น. เดินทางถึง อ.ฮอด ให้ท่านทำธุระส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (1) หลังอาหารนำท่านเดินทางไป ออบหลวง (UNSEEN) ชม แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ประติมากรรมทางธรรมชาติ เขาหินจูบกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนบ่อแก้ว ชมต้นสนสองใบ และสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง จากนั้น เดินทางไปยัง ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท์ ที่ได้ชื่อว่า เป็นถ้ำน้ำแข็งที่สวยที่สุดในเมืองไทย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อ
12.00 น. เดินทางถึง อ.ขุนยวม บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง ดอยแม่อูคอ ชม ทุ่งบัวตอง ที่บานสะพรั่งต้อนรับทุกสายตาที่มาเยือน *ช่วงที่ไม่มีทุ่งบัวตอง จะพาไปชม กะเหรี่ยงคอยาว แทน นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน นำท่านชม สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ไผ่ยาวสุดในไทย สร้างจากใจศรัทธา สร้างจากไม้ (โครงสร้าง เสา-คาน) ส่วนพื้นปูด้วยไม้ไผ่ที่ทำในลักษณะพื้นสับฟาก พื้นขัดแตะ (เหมือนฝาบ้าน) และพื้นไม้ไผ่สาน มีความกว้างประมาณ 2 เมตร แต่ยาวถึง 500 เมตร ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในเมืองไทย จากนั้นนำท่านไปนมัสการ พระธาตุดอยกองมู พร้อมชมวิวตัวเมืองแม่ฮ่องสอน และพระอาทิตย์ตกดิน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระเดินเล่ ช๊อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกชมเลือกซื้อมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก Check in เก็บสัมภาระเรียบร้อย เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม ปางอุ๋ง Switzerland เมืองไทย-บ้านรักไทย-ภูโคลน-ถ้ำลอด-จุดชมวิวปางมะผ้า–ปาย–วัดน้ำฮู–บ้านสันติชล
05.00 น. ตื่นตั้งแต่เช้ามืด จากนั้นเก็บสัมภาระ Check out ออกจากที่พัก เตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือที่รู้จักกันในนามว่า ปางอุ๋ง ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก บ้านรักไทย เพื่อรับประทานอาหารเช้า (4) ข้าวต้ม หมั่นโถทอด หลังอาหาร อิสระเก็บภาพบรรยากาศของบ้านรักไทย และซื้อชา หรือผลไม้อบแห้ง ไว้เป็นของฝากคนทางบ้าน
09.30 น. นำท่านเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) จากนั้นเดินทางไปยัง ถ้ำลอด หรือ ถ้ำน้ำลอด ซึ่งเป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปางทางเข้า ถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้าย มีความยาวกว่า 500 เมตร สายน้ำกัดเซาะโพรงถ้ำแห่งนี้มากกว่าล้านปี ภายในประกอบไปด้วย 3 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา และถ้ำผีแมน (ทั้ง 3 ถ้ำ ต้องอาศัยการนั่งแพเข้าไป ซึ่งเราจะนำท่านเข้าชมเพียง 2 ถ้ำเท่านั้นคือ ถ้ำเสาหิน และถ้ำตุ๊กตา) ออกจากถ้ำลอด นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ปาย โดยระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า ให้เวลาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกพอสมควร นำท่านออกเดินทางต่อ
16.30 น. ถึง อ. ปาย Check in เข้าที่พัก เก็บสัมภาระเรียบร้อย นำท่านไปนมัสการพระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู จากนั้นพาไปชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ณ บ้านสันติชล ชม บ้านดิน ชิมชา และ โล้ชิงช้า
18.30 น. นำท่านไปท่องราตรี เดินเล่นในตลาดปาย ยามค่ำคืน อิสระกับอาหารเย็นตามใจชอบ ชิมโรตีหลากรส ช็อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ ตลาดปาย - Coffee In Love - Hillside Coffee House / Coffee Tea Sapan - สะพานประวัติศาสตร์ - สะพานโขกู้โส่กาดทุ่งเกวียน – กรุงเทพฯ
เช้า ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางไอหมอก และลมหนาว อิสระในการเดินเล่น และจิบกาแฟถ้วยโปรด ณ ตลาดเช้าเมืองปาย พร้อมอิสระเลือกทานอาหารเช้าตามใจชอบ ให้ท่านได้ถ่ายรูป กับบรรยากาศยามเช้าของเมืองปายกันอย่างสนุกสนาน
09.00 น. เก็บสัมภาระ Check Out ออกจากรีสอร์ท นำท่านไปถ่ายรูปกับกาแฟร้านดัง Coffee In Love อิสระเก็บภาพสวยๆ จุใจแล้ว นำท่านไปนั่งจิบการแฟแบบชิลกันที่ Hillside Coffee House หรือ Coffee Tea Sapan จากนั้นนำท่านชม สะพานประวัติศาสตร์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปสัมผัสสะพานไม้แห่งศรัทธาที่บ้านแพมบก สะพานบุญ โขกู้โส่ สะพานไม้ไผ่ที่มีความยาว 817 เมตร สร้างทอดยาวเหนือทุ่งนาเพื่อช่วยให้พระสงฆ์เดินข้ามไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแพมบกโดยไม่ต้องผ่านทุ่งนา แล้วเดินทางกลับตาม
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง แวะซื้อของฝากคนทางบ้าน
18.00 น. บริการอาหารเย็น (7) ณ ห้องอาหารโรงแรมนครเถิน จ.ลำปาง หลังอาหาร ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ประมาณเที่ยงคืน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
---
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
Source: www.facebook.com