บ้านจ่าโบ่ ปาย ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน #6,290 บาท
N JOY SMILE

Du 01/03/2018 19h30 au 04/03/2018 22h30

Fuseau horaire : Bangkok (GMT+07:00)

N JOY SMILE
นวลจันทร์ 24
10230 Bangkok
Thailand
ค่าใช้จ่ายเพียง 6,290 บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
2. ค่าอาหาร 7 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
3. ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน ห้องน้ำในตัว ทีวี แอร์/พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
---
รายละเอียดการเดินทาง :
วันแรก กรุงเทพฯ-อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงานบริการในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันสอง อ.แม่แตง–อช.ห้วยน้ำดัง–สะพานโขกู้โส่-จุดชมวิวปางมะผ้า-บ้านจ่าโบ่-น้ำพุร้อนท่าปาย-สะพานประวัติศาสตร์ปาย-วัดพระธาตุแม่เย็น-ถนนคนเดินปาย

05.00 น. ถึงจุดชมวิว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ แวะทำภารกิจส่วนตัว พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมสุดยอด ทะเลหมอก ณ จุดชมวิวกิ่วลม
07.00 น. บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ปาย
09.00 น. เดินทางถึง อ.ปาย นำท่านเดินทางไปสัมผัสสะพานไม้แห่งศรัทธาที่บ้านแพมบก สะพานบุญโขกู้โส่ สะพานไม้ไผ่ที่มีความยาว 817 เมตร สร้างทอดยาวเหนือทุ่งนาเพื่อช่วยให้พระสงฆ์เดินข้ามไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแพมบกโดยไม่ต้องผ่านทุ่งนา อิสระเก็บภาพความสวยงาม และประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.ปางมะผ้า
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารบ้านจ่าโบ่ ทานก๋วยเตี๋ยวราคาหลักสิบ แต่วิวราคาหลักล้าน หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ อ.ปาย
บ่าย เดินทางถึง อ.ปาย นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเดอะฮาร์ทออฟปาย หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน Check in เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น. นำท่านเดินทางไปชม สะพานประวัติศาสตร์ และแช่เท้าเพื่อผ่อนคลายกันที่ น้ำพุร้อนท่าปาย ลักษณะเป็นบ่อน้ำผุดมีอุณหภูมิความร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ไก่ได้สุกภายใน 15 นาที ใครต้องการทดสอบ ที่ร้านค้าสวัสดิการมีไข่ไก่ไว้บริการ (จำหน่าย) พร้อมตะกร้า (ชะลอมเล็ก)จากนั้นพาไปชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายยามเย็น ณ วัดพระธาตุแม่เย็น
18.30 น. นำท่านไปท่องราตรี เดินเล่น ถนนคนเดินปาย ยามค่ำคืน อิสระกับอาหารเย็นตามใจชอบ ชิมโรตีหลากรส ช็อปปิ้ง ของที่ระลึกมากมาย จากนั้น กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย Good night … zz

วันที่สาม จุดชมวิวทะเลหมอกหยุ่นไหล-บ้านสันติชล-วัดน้ำฮู- Coffee In Love-ม่อนแจ่ม-อุทยานหลวงราชพฤกษ์-วัดพระธาตุดอยคำ-ถนนคนเดินทางวัวลาย/ท่าแพ
05.30 น. นำท่านเดินทางไปชม ทะเลหมอก ณ จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล (ชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น) คำว่า “หยุนไหล” ในภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีน แต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน หยุนไหลตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 440 เมตร หยุนไหลอยู่บนทำเลที่สามารถมองเห็นทรรศนียภาพของ อ.ปายได้อย่างกว้างขวางและงดงามที่สุด สามารถนั่งชาและของว่างร้อนๆไปพร้อมๆกับการรอดูพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่ไหลไปตามสันเขาปกคลุมบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาด้านล่าง
07.00 น. อิสระอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร หลังอาหารพาท่านไปชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล ชม บ้านดิน ชิมชา และ โล้ชิงช้าพาไปนมัสการพระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 28 นิ้ว สูง 30 นิ้ว พระพุทธรูปองค์นี้พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม อายุประมาณ 500 ปี เมื่อ พ.ศ. 2515 มีพระธุดงค์จากอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มานมัสการและสงสัยว่าข้างในพระจะมีน้ำจึงเปิดดูพบว่ามีน้ำจริงๆ ข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีผู้คนหลั่งไหลมาขอน้ำไปสักการะพอน้ำในพระเศียรหมดก็จะมีไหลออกมาอีกในลักษณะซึกออกมาตลอดเวลา สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พักเก็บสัมภาระเรียบร้อย Check Out พร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง ดอยม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โอบกอดด้วยกลิ่นไอหมอก ดอกไม้นานาชนิด ทิวเขาสลับซับซ้อนที่ม่อนแจ่ม ชมทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติบนดอยม่อนแจ่ม

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชมพืชนานาพรรณ การจัดแต่งสวนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งท่านจะได้ชมทั้งไม้ดอก และไม้ประดับจากทั่วทุกมุมโลก นำมาจัดแสดงไว้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ แห่งนี้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยคำ ขอพรหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บนดอยคำ มีอายุกว่า 1,300 ปี และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 10 กิโลเมตร ภายในวัดมีเพียงเจ้าอาวาส คือ พระครูสุนทรเจติยารักษ์ (ครูบาพิณ) โดยไม่มีพระลูกวัดเลย

18.00 น. บริการอาหารค่ำ (4) แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงหลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินวัวลาย/ท่าแพ เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่ พระธาตุดอยสุเทพ-พระธาตุหิริภุญชัย-วัดสันป่ายางหลวง–กาดทุ่งเกวียน–กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระเรียบร้อย Check Out พร้อมนำท่านเดินทางไปนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จังหวัดลำพูน

10.00 น. เดินทางถึง จังหวัดลำพูน นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือ และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก นอกจากนั้นยังเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปี ระกา อีกด้วย นำคณะเข้าสักการะพระธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดสันป่ายางหลวง เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุด ในประเทศไทย ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามยิ่งแม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านหลัง รวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองไว้ แม้ถึงบ้านประตู-หน้าต่าง ทุกบาน วิหารพระโขงเขียว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นที่ประดิษฐานพระหยกเขียวซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง พระนามเต็มของ พระเขียว คือ พระพุทธอัญญรัตน มหานทีศรีหริภุญชัย ซึ่งเหมือนพระพุทธศีศากยโคดม องค์ปัจจุบัน และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ด้านล่างพระโขงเขียว คือ พระพุทธเมตไตรจำลองมาจากพุทธคยาตอนที่พระพุทธเจ้าโคตรมะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ จ.ลำปาง ให้ท่านได้ซื้อของฝาก ณ กาดทุ่งเกวียน อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย

18.00 น. บริการอาหารเย็น (7) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ไม่เกินเที่ยงคืน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
---
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
Source: www.facebook.com