ภูเรือ เชียงคาน ภูทับเบิก เขาค้อ 3วัน2คืน#6,500 บาท/ท่าน
N JOY SMILE

Du 15/02/2018 20h30 au 18/02/2018 23h30

Fuseau horaire : Bangkok (GMT+07:00)

N JOY SMILE
นวลจันทร์ 24
10230 Bangkok
Thailand
ค่าใช้จ่ายเพียง 6,500.-/ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
2. ค่าอาหาร 7 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
3. ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน ห้องน้ำในตัว ทีวี แอร์/พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
---
รายละเอียดการเดินทาง :
---
วันแรก กรุงเทพฯ – อ.ภูเรือ จ.เลย
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงานให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก จากนั้นนำท่านออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งสู่ อ.ภูเรือ จ.เลย

วันสอง อช.ภูเรือ-วัดเนรมิตวิปัสสนา-พระธาตุศรีสองรัก-พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) -ไร่ทีเอสเอ-ชาโต้ เดอ เลย-อ.เชียงคาน

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.ภูเรือ จ.เลย นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า บนจุดชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

07.30 น. บริการอาหารเช้า (1) จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นนำท่านนมัสการองค์ พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก *ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ไร่ทีเอสเอ ซึ่งเป็นแปลงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ชม ฟักทองยักษ์ ที่จะทำให้ท่านอัศจรรย์ใจ แวะซื้อของฝากที่ร้าน ชาโต้ เดอ เลย เช่น ไวน์ชั้นดี "ชาโต้ เดอ เลย", บรั่นดี "วิคตอรี่" รสนุ่ม, องุ่นไร้เมล็ด, มะคาเดเมียเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น ให้เวลาท่านพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน

15.30 น. เดินทางถึง อ.เชียงคาน นำท่าน check in เข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นพาท่านไปยัง วัดศรีคุณเมือง ชม ภาพจิตกรรมฝาผนัง ฝีมือช่างไม้สมัยโบราณ

16.30 น. ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ แก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ

17.30 น. นำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน

18.30 น. อิสระอาหารเย็น พร้อมท่องราตรี ณ ถนนคนเดิน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วย ร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน ใครหมดแรงก็แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย ... zzzzz

วันที่สาม ทะเลหมอกภูทอก – ตลาดเช้าเชียงคาน – ภูหินร่องกล้า – ภูทับเบิก - แค้มป์สน

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ นำท่านไปรอใส่บาตรข้าวเหนียว ร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งจะมีแม่ค้ามาปูเสื่อ เตรียมชุดใส่บาตรวางเรียงรายอยู่บริเวณหน้าวัด เมืองเชียงคานชม ทะเลหมอก ที่ ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองเชียงคาน ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

07.30 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหาร Check Out ออกจากที่พัก พาไปเดิน ตลาดเช้าเชียงคาน แนะนำให้ลองชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงคาน ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเดินเท้าไปยัง ผาชูธง ลานหินปุ่ม ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม และบนเส้นทางยังจะได้พบกับความเขียวชอุ่มของ มอสที่เขียวสดขึ้นตัดกับแนวพื้นหิน จากนั้นนำท่านเข้าไปยัง “ภูทับเบิก” หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับ แปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง "1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล” สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders ให้เวลาเก็บภาพกันพอสมควร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ เข้าสู่ที่พัก
17.00 น. นำท่าน Check in เข้าที่พัก เก็บสัมภาระเรียบร้อย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. บริการอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร อิสระพักผ่อน ท่ามกลางอากาศเย็น และธรรมขาติที่เงียบ สงบ ให้ท่านสูดอากาศบริสุทธิ์เต็มที่

วันที่สี่ พระธาตุผาแก้ว – PINO LATTE – พระธาตุกาญจนา – พระตำหนักเขาค้อ – ไร่กำนัลจุล – กรุงเทพฯ

เช้า ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางไอหมอก และลมหนาว อิสระในการเดินเล่น และจิบกาแฟถ้วยโปรด รับประทานอาหารเช้า (6) หลังอาหารเก็บสัมภาระ check out ให้ท่านเก็บภาพความประทับพอสมควร นำท่านเดินทางไปชม วัดพระธาตุผาแก้ว และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมชมความงามบริเวณโดยรอบ จากนั้นนำท่านเดินทางไปนั่งจิบกาแฟ พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศ ชมวิว กันที่ PINO LATTE ร้านกาแฟเปิดใหม่สุดชิค บนยอดเขาสูง วิวกว้างไกลสุดสายตา มาที่เดียว ได้ทั้งกาแฟอร่อย ได้บรรยากาศสุดโรแมนติก ได้ชมวิวสวยสุดๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก บนเขาค้อ เพื่อเป็นสิริมงคล

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นสู่ พระตำหนักเขาค้อ บนยอด เขาย่า อันงดงามดารดาษไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และเป็นจุดสูงสุดของเขาค้ออีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ นำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของที่ระลึกได้ที่ ไร่กำนันจุล สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

20.30 น. เดินทาง ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

---
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
Source: www.facebook.com