Die Beerkens Kick-Off: V. Lustrum Edition
De Beerkens

mar. 26/09/2017 de 22h00 à 4h00

De Hoeve
Sint-Pietersnieuwstraat 188
9000 Gent
Belgium
Beste seniores, commilitones, vriendjes & sympathisanten,
Exact 60 jaren geleden in hartje Meulebeke werd geschiedenis met een grote G geschreven. Uit onze manuscripten vonden we dit terug:
" Sept. '57 Het Laatsten Nieuws uit Den Westhoek: Enkele der schoonsten Meulebekenaeren en enkelen van die weereldsch bekende Meulebeeksche deernes kwamen samen op een nazomersen Septemberenavond op de platse naast deen befaamden Marktfrituur om de moedigsten onder de Vlaamschke studenten in te lijven voor wat voortaan het elitairen studentenclub Die Beerkens zal geheeten worden. Dezen uitzonderlijken dag zal gevierd worden na zestig jaaren in een kafee in het Gentsche die De Hoeve zal heten."
U hoort het dames ende heeren, brengt allen uw zomersch verdiende franken met u mede en laat u als een geweldigen losgeslaagen ponybeest 🐎 afdraaien op deezen besten avond van het jaar.
Het versch getapten gouden gerstenat zal rijkelijk vloeien aan democratische prijzen al ware u weder in '57.
Voor die moffen en zeikerds die nog niet tevree zijn:
* Wij zorgen ook voor muziek, LP's door professionelen diskjokees zullen uw avond naar hogeren sfeeren brengen.
* Shots 60 jaren bewaard om deen perfecte rijping te verkrijgen aan prijzen waar wij onzen broek aan scheuren.
* Uw laatsten kans om deen ouden student Lawrence Vanhoutte ten danse te vraagen, gezien hij weldra van het werkenleven gaat proeven.
Hopelijk allen tot dan en nogmaals, niks afhalen onder de vijfhonderd franken.
Mis deezen uitzonderlijken avond niet!
Ut vivat, crescat et floreat,
Die Beerkens
Source: www.facebook.com