Biodiverzita hmyzu - seminář s exkurzí
Centrum Veronica Hostětín

mar. 05/09/2017 de 9h00 à 15h00

Fuseau horaire : Prague (GMT+02:00)

Centrum Veronica Hostětín
Centrum Veronica Hostětín
Hostětín 86
Bojkovice
687 71 Hostetin
Czech Republic
Biodiverzita vybraných skupin hmyzu moravsko-slovenského pomezí (seminář s exkurzí)
Místo konání: Hostětín a PP Lom Rasová, PP Rubaniska
DOPOLEDNÍ ČÁST: od 9:00 hod. - Centrum Veronica Hostětín
Mgr. Jarmila Filippovová, Centrum Veronica Hostětín: Biodiverzita luk a pastvin v rámci vybraného úseku moravsko-slovenského pomezí (odborná přednáška na téma vysoké druhové bohatosti rostlinných společenstev, na která jsou navázaná významná společenstva brouků a motýlů).
RNDr. Dušan Trávníček, přírodovědné oddělení, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín: Odborná diskuse nad entomologickými sbírkami, vliv biodiverzity rostlinných společenstev na vybrané populace brouků a motýlů, význam brouků a motýlů v krajině Bílých Karpat apod.
Na seminář lze donést vlastní entomologické sbírky s možností revize či determinace.

ODPOLEDNÍ ČÁST: 12:00 – 15:00 hod – terénní exkurze
Terénní exkurze na lokality významné z hlediska vysoké druhové rozmanitosti evropsky významných společenstev brouků a motýlů v rámci chráněných biotopů, ukázky vlivu realizace správného managementu na konkrétních lokalitách (PP Lom Rasová, PP Rubaniska).

Cena: 150 Kč. Možnost předem objednat oběd (150 Kč).
Doprava na terénní exkurze: vlastními vozidly (možnost zajištění odvozu - nutno nahlásit předem!)
Přihlášky: nejpozději do 2. 9. 2017: Mgr. Jarmila Filippovová, tel.: 733 413 996, email: jarmila.filippovova@veronica.cz, Odborný garant akce. Studentka PhD. Přírodovědecké fakulty UP, Olomouc.
Těšíme se na Vás!
Akce je druhou ze série seminářů o biodiverzitě v Bílých Karpatech. První seminář je věnován biodivezitě luk a probíhá 23. srpna 2017. LZE ZVOLIT ÚČAST NA OBOU SEMINÁŘÍCH NEBO JEN NA JEDNOM Z NICH (není-li již po datu první akce, samozřejmě... :-))
.................
Akce se konají v rámci projektu Druhová rozmanitost a ochrana severní části Bílých Karpat podpořeného z ČSOP.
Source: www.facebook.com