Proje Yönetimi Sertifika Programı (PMI Onaylı)
Istanbul Institute

Du 09/09/2017 09h30 au 17/09/2017 16h30

Fuseau horaire : Istanbul (GMT+03:00)

Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul Beşiktaş
34349 Besiktas
Turkey
Eğitimin Amacı
Proje Yönetimi Sertifika Programı, Proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara uluslararası kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) metodolojisi çerçevesinde proje yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, proje yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örnekler ile uygulamayı amaçlar. Bilgi alanları ve proje yönetim süreçlerinin anlatımı, kavram, terim, teknik ve araçların vaka çalışmaları ile aktarımı yer alır.
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
1.Proje Yönetimi Sertifika Programında kağıt ortamında katılımcılarla birlikte 200 adet soru çözülür.
2.Ara sınavda, katılımcılara Online Sınav Sistemi ile 110 adet soruyu bir hafta süresince diledikleri vakitte çözmeleri için 120 dakikalık süre kısıtı ile gönderilerilir.
3.Sertifika sınavı, Online Sınav Sistemi ile, 50 adet soru verilerek 75 dk süre ile sınıf ortamında yapılır.
4.Bu şekilde, katılımcılar ile birlikte, toplam 360 adet soru paylaşılmış olur.
5.Ayrıca referans olması için katılımcılarımıza PMBOK hediye ediyoruz.
Source: www.facebook.com