Pokaz filmu Zare z muzyką na żywo Bei Ru - festiwal Inny Wymiar
Kino FORUM

jeu. 31/08/2017 de 19h30 à 21h00

Fuseau horaire : Warsaw (GMT+02:00)

Kino FORUM
Legionowa 5
15-281 Białystok
Poland
Najsłynniejszy ormiański niemy film fabularny, uważany za jeden z pierwszych obrazów przedstawiających życie Kurdów i Jazydów - z muzyką na żywo ormiańsko-amerykańskiego artysty Bei-Ru!
Białostocki Ośrodek Kultury - DKF "GAG" w ramach festiwalu Wschód Kultury / Inny Wymiar zaprasza na
pokaz filmu "Zare" (Armenia 1926, 69') z muzyką na żywo Bei-Ru (USA)
prelekcja przed filmem: Artur Vardikyan, dyrektor artystyczny Apricot Tree International Documentary Film Festival w Erewaniu
31.08.2017, godz. 19.30
kino Forum, ul. Legionowa 5
wstęp: bezpłatne wejściówki - I pula wejściówek dostępna od 18 sierpnia, II pula wejściówek dostępna od 25 sierpnia w kasie kina (jedna osoba może otrzymać maksymalnie dwie wejściówki)
[English below!]
Zare to najsłynniejszy ormiański niemy film fabularny, zrealizowany w 1926 roku. Za scenariusz i reżyserię odpowiadał pionier ormiańskiej kinematografii, Hamo Beknazarian (1891-1965). To thriller i melodramat zarazem. Akcja dzieje się w 1915 roku, na zboczach góry Alagyz. Kurdyjska dziewczyna Zare i jej ukochany, pasterz Saydo, zostają wplątani w intrygę pomiędzy przywódcą plemienia Jazydów – Temur-bekiem, a carskimi władzami. Zare i Saydo bardzo się kochają, ale ich spokój zostaje zakłócony, gdy Temur zechce, by dziewczyna została jego drugą żoną…
Film uważany jest za jeden z pierwszych obrazów przedstawiających życie Kurdów i Jazydów, ugruntował też pozycję Beknazariana wśród czołowych sowieckich reżyserów lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Twórca został okrzyknięty mistrzem i innowatorem. Gdy większość filmów pokazywała Wschód jako egzotyczną krainę pięknych tancerek brzucha i malowniczych karawan, Beknazarian był pierwszym, który pokazał prawdziwe, surowe, często przygnębiające życie tamtejszych ludzi, stając się tym samym pierwszy realistą orientalnego kina. W ocenie współczesnej kurdyjskiej reżyserki Müjde Arslan, Zare był pierwszym filmem Kurdów, po którym kurdyjskie kino trwało w ciszy aż do 1991 roku.
Film został odrestaurowany i zdigitalizowany cyfrowo w 90. rocznicę premiery przez fundację The Golden Apricot, organizatora festiwalu Golden Apricot Yerevan International Film Festival.
Bei-Ru (Baruir Panossian)
Ormiańsko-amerykański (urodzony w Los Angeles syn ormiańskich emigrantów z Libanu) producent muzyczny i kompozytor, znany z miksowania rytmów Bliskiego Wschodu z elektroniką i żywymi instrumentami. Współprodukował także kilka utworów do stylowego irańskiego westernu wampirzego "A Girl Walks Home Alone At Night" ("O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu").
W swoich produkcjach lubi cytować stare, ormiańskie nagrania, które w dzieciństwie słyszał w domu rodzinnym. Jego album Little Armenia L.A (2010), dzięki któremu wypłynął na szersze wody, został niemal całkowicie wyprodukowany przy użyciu sampli z ormiańskiej muzyki. Następny album artysty, Saturday Night at The Magic Lamp (2014), „żegluje” pomiędzy krainami elektroniki, funku, hip hopu, wpływami Bliskiego Wschodu, „doprawiając” całość perkusją graną na żywo. Niedawno ukazał się jego trzeci album L.A. Zooo.
Organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowe Centrum Kultury
Kultura Dostępna
Miasto Białystok
Białostocki Ośrodek Kultury
Patronat Honorowy:
Prezydent Miasta Białegostoku
Ambasada Republiki Armenii
Patroni medialni:
O.pl
Gazeta Wyborcza
Kurier Poranny
BiałystokOnline.pl
Polskie Radio Białystok
Wyborcza.pl
BIA24.pl
Zare with live music by Bei Ru
The screening of the Zare movie (Armenia 1926, 69 min.) with live music by Bei Ru (USA)
the screening will be preceded with the lecture by Artur Vardikyan, the art director of the Apricot Tree International Documentary Film Festival in Yerevan
August 31st, 2017, 7:30 PM
Forum Cinema, 5 Legionowa Street
Organizer: Białystok Cultural Centre
Zare is the most famous Armenian silent movie, made in 1926. Hamo Beknazarian (1891-1965), the pioneer of Armenian cinematography, was responsible for the script and direction. It's a thriller and a melodrama at the same time. The action takes place in 1915 on the slopes of the Alagyz mountain. A Kurdish girl Zare and her beloved, shepherd Saydo, get entangled in the intrigue between the leader of a Yazidi tribe - Temur-bek and the tsarist authorities. Zare and Saydo love each other very much, but their peace is disturbed, when Temur wants her to become his second wife...
The film is considered to be one of the first ones depicting the life of Kurds and Yazidis. It also established Beknazarian's position among the leading Soviet directors of the 1920s. The creator was hailed as a champion and innovator. When most films showed the East as an exotic land of beautiful belly dancers and picturesque caravans, Beknazarian was the first to show the true, raw, often depressing, life of the people, thus becoming the first realist of Oriental cinema. In the opinion of a contemporary Kurdish director Müjde Arslan, Zare was the first Kurdish film, after which Kurdish cinema was silent until 1991.
The film has been restored and digitized on the 90th anniversary of its premiere by The Golden Apricot foundation, the organizer of the Golden Apricot Yerevan International Film Festival.
Beir Ru (Baruir Panossian)
Armenian American (born in Los Angeles to Armenian immigrants from Lebanon) music producer and composer, known for mixing Middle East rhythms with electronics and live instruments. In his work, he likes to sample from old Armenian recordings, that he had listened to at his family home. His album Little Armenia L.A. (2010), which made him gain ground, was almost entirely produced using samples from Armenian music. His next album, Saturday Night at the Magic Lamp (2014), wanders between electronics, funk, hip hop, and Middle East influences, spiced up with live drums. Bei Ru also co-produced several songs for the stylish Iranian vampire western A Girl Walks Home Alone at Night. He has recently published his third album L.A. Zooo.
Source: www.facebook.com