El Báb – Herald de la fe Bahá’í
Ronda Barcelona

mer. 20/09/2017 de 19h30 à 21h00

Fuseau horaire : Madrid (GMT+02:00)

Ronda Barcelona
c/ Consell de Cent 382
08009 Barcelona
Spain
EL BÁB – Herald de la Fe Bahá’í
A càrrec d’Amin Egea,
Dr. en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, Aparellador i autor de diverses publicacions.
Dimecres 20 de setembre, 19:30 hrs.
Sala Ronda Barcelona, c/Consell de Cent 382 (local)
Conferència Pública / Entrada lliure
El Báb, (1819-1850)
A mitjan segle XIX -un dels períodes més turbulents en la història del món- un jove comerciant va anunciar que Ell era el portador d'un missatge destinat a transformar la vida espiritual i social de la humanitat. En un moment en què el Seu propi país, l'Iran, experimentava una àmplia descomposició moral, el Seu missatge va suscitar emoció i esperança entre totes les classes, atraient ràpidament a milers de seguidors. Va prendre el nom de «el Báb» que significa «la Porta» en àrab.
Per la Seva crida a la reformació espiritual i moral, i la Seva preocupació per la millora de la condició de la dona i dels pobres, la prescripció del Bàb per a la renovació espiritual era revolucionària. Alhora, establia una religió pròpia i independent, i inspirava als seus seguidors a transformar les seves vides i a realitzar grans actes d'heroisme.
El Báb va anunciar que la humanitat es trobava al llindar d'una nova era. la Seva missió, que havia de durar només sis anys, tenia per objecte preparar el camí per a l'arribada d'un Missatger de Déu Qui inauguraria l'època de pau i justícia promesa en totes les religions del món: Bahà'u'llàh.
---
EL BÁB – Heraldo de la Fe Bahá’í
A cargo de Amin Egea,
Dr. en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, Aparejador y autor de varias publicaciones.
Miércoles 20 de septiembre, 19:30 hrs.
Sala Ronda Barcelona, c/Consejo de Ciento 382, (local)
Conferencia Pública / Entrada libre
El Báb, (1819-1850)
A mediados del siglo XIX —uno de los períodos más turbulentos en la historia del mundo— un joven comerciante anunció que Él era el portador de un mensaje destinado a transformar la vida espiritual y social de la humanidad. En un momento en que Su propio país, Irán, experimentaba una amplia descomposición moral, Su mensaje suscitó emoción y esperanza entre todas las clases, atrayendo rápidamente a miles de seguidores. Tomó el nombre de «el Báb» que significa «la Puerta» en árabe.
Por Su llamado a la reformación espiritual y moral, y Su preocupación por el mejoramiento de la condición de la mujer y de los pobres, la prescripción del Báb para la renovación espiritual era revolucionaria. Al mismo tiempo, establecía una religión propia e independiente, e inspiraba a Sus seguidores a transformar sus vidas y a realizar grandes actos de heroísmo.
El Báb anunció que la humanidad se encontraba en el umbral de una nueva era. Su misión, que iba a durar solamente seis años, tenía por objeto preparar el camino para la llegada de un Mensajero de Dios Quien inauguraría la época de paz y justicia prometida en todas las religiones del mundo: Bahá’u’lláh.
Source: www.facebook.com