KRoTk Kliničke radnOTerapijske kompetencije dr Karen Jacobs
Hrvatska udruga radnih terapeuta HURT

Du 23/10/2017 08h00 au 24/10/2017 11h00

Fuseau horaire : Belgrade (GMT+02:00)

Hrvatska udruga radnih terapeuta HURT
Vukomerec 45
10000 Zagreb
Croatia
dr Karen Jacobs nam ponovno dolazi, nakon uspješne praktične radionice u 2014. godini, sada će sa nama podijeliti svoje uspješne strategije koje je koristila u neurorehabilitaciji, uključujući i primjenu ICT-a, ali će nam osvježiti znanja u planiranju i definiranju ciljeva, postavljanju uspješne intervencije.
Prijave i više informacija na www.hurt.hr - http://www.hurt.hr/%E2%80%8B%E2%80%8Bkrotk-klinicke-radnoterapijske-kompetencije-dr-karen-jacobs/
Broj sudionika je ograničen.
Edukacija je bodovana od strane Hrvatske komore zdravstvenih radnika.
Source: www.facebook.com