Klancyk w sprawie: Odzyskać place | Bęc Zmiana Puszka
Klub Komediowy

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

mer. 16/08/2017 de 21h00 à 23h00/strike>

Plac Zabaw
bulwar B. Grzymały-Siedleckiego
00-351 Warsaw
Poland
Społeczeństwo, internet, ekologia, my, Wy, oni i inni. Może na co dzień nie dajemy tego po sobie poznać, ale jesteśmy ciekawi świata, a jednocześnie świat nas martwi. W informacyjnym szumie niewiele też rozumiemy, więc postanowiliśmy zaprosić na spektakl ludzi, którzy opowiedzą nam coś mądrego. Tak powstał cykl „Klancyk w sprawie”, w którym chcemy spotykać się z ekspertami organizacji pozarządowych, którzy opowiedzą nam o tym, czym się zajmują, o co walczą i na co my wszyscy powinniśmy zwracać baczniejszą uwagę. Po ich krótkich wystąpieniach zobaczycie serię scen, w których jakoś od tych faktów się odbijemy i pognamy w stronę przerysowania, groteski, bzdury i wyobraźni. Powstanie świat wykrzywiony, ale taki, w którym też zmaga się z problemami, o których opowiadali eksperci. Czwartym tematem będą warszawskie place, które badają wspónie fundacje Bęc Zmiana i Puszka.
Teatr Improwizowany Klancyk od dziesięciu lat gra komediowe spektakle powstające na żywo, bez scenariusza. Na scenie tworzy świat wyobraźni, który rodzi się między nimi a publicznością i nigdy się nie powtórzy. Więcej dowiesz się na klancyk.pl lub facebook.com/klaaancyk
„Place Warszawy (do odzyskania)”
Place miejskie jako miejsca spotkań wielu różnych środowisk z założenia powinny łączyć. Projekt ma zadanie sieciować, tworzyć platformę współpracy mieszkańców, organizacji, instytucji oraz firm, które chciałyby się zaangażować na rzecz tworzenia lepszej, przyjaźniejszej przestrzeni spotkań, wymiany i innych form życia społecznego. Koalicja warszawskich placów do odzyskania ma przeciwdziałać temu, by place były jedynie przestrzeniami tranzytowymi, a sprzyjać, by stały się wysokiej jakości przestrzenią publiczną.
„Place Warszawy (do odzyskania)” to trzyletni projekt badawczy zainicjowany przez dwie fundacje: Puszka i Bęc Zmiana. Dofinansowane przez m.st. Warszawa działanie polega na wszechstronnym badaniu placów, ich potencjałów i słabych stron. Efektem ma być przygotowanie rekomendacji dotyczących możliwych do wprowadzenia w życie rozwiązań. www.placewarszawy.pl
Fundacja Bęc Zmiana działa w Warszawie od 2002 roku jako organizacja non for profit. Wspiera działania architektoniczne, artystyczne i badawcze. Zorganizowała dziesiątki wystaw, prezentacji, realizacji w przestrzeni publicznej, dyskusji, konferencji i konkursów dla twórców młodego pokolenia. Bęc działa jako inicjator interdyscyplinarnych wydarzeń, które angażują twórców między innymi w dziedzinie sztuki, architektury, projektowania, socjologii, ekonomii kultury. Większość swoich projektów realizuje w przestrzeni publicznej oraz w ramach prężnej działalności wydawniczej. www.beczmiana.pl
Fundacja Puszka od 2010 roku bada i utrwala street art i sztukę w przestrzeni publicznej, co można zobaczyć na portalach www.puszka.waw.pl oraz www.sztukapubliczna.pl. Jest organizatorem pięciu edycji Międzynarodowego Konkursu FUTUWAWA na najlepszy projekt dla Warszawy przyszłości (www.futuwawa.pl) oraz rewizji utopii na warszawskich osiedlach mieszkaniowych –
www.reutopie.futuwawa.pl. Wydaje publikacje, prowadzi wykłady i warsztaty.
Patroni medialni:
Going.
Radio Kampus
Warsawholic
RDC
Pitu Pitu Warszawa
magazyn.co
Warszawa za darmo - waw4free
Warsawnow.pl
Source: www.facebook.com