Kurzy jogy, Jogacentrum Pekárska, 4 sept - 21 jan
Joga v dennom živote Trnava

lun. 04/09/2017 de 16h00 à 17h30

Fuseau horaire : Prague (GMT+02:00)

Joga v dennom živote Trnava
Pekárska 12
91701 Trnava
Slovakia
Nová kurzová sezóna v Jogacentre Pakárska
4. s e p t e m b e r 2017 – 26. j a n u á r 2018
Jogacentrum, Pekárska 12, Trnava, tel. 0907 19 50 28
Prihlasovanie na kurz:
- e-mailom na trnava@jogavdennomzivote.sk
- telefonicky na t.č. 0907 19 50 28
Dopoludňajšie kurzy v pondelok o 8.00 hod a o 10.00 hod začínajú od pondelka 2. októbra 2016. Cena kurzovného podľa cenníka kurzov za 16 cvičení.
Cvičí sa raz do týždňa.
Kurzy trvajú 5 mesiacov, začínajú od 4. septembra 2017 a prebiehajú do 26. januára.
Na cvičenie príďte v pohodlnom oblečení. Cvičí sa bez tenisiek, len v ponožkách. Podložky na cvičenie aj deky sú k dispozícii.
Deti do 15 rokov môžu navštevovať kurzy len v sprievode alebo so súhlasom rodičov, ak vydržia cvičiť a nerušiť ostatných cvičiacich.
Tešíme sa na Vás
Source: www.facebook.com