Agility seminar Mirja Lapanja (SL)
Rose Speedlight Dog Camp

Du 22/09/2017 08h00 au 25/09/2017 19h00

Fuseau horaire : Prague (GMT+02:00)

Rose Speedlight Dog Camp
Drevárska 1649/23
902 01 Pezinok
Slovakia
*** EN version below ***
Rose Speedlight Dog Camp pozýva na
AGILITY SEMINÁR S MIRJOU LAPANJOU!
Generálka pred Majstrovstvami sveta bude s nami v RSDC - s rozhodkyňou, ktorá ich bude posudzovať a na povrchu, na ktorom sa bude pretekať v Liberci ;)
TERMÍNY TRÉNINGOV
Piatok 22.9. - 8:00-13:00 & 14:00-19:00
Pondelok 25.9. - 8:00-13:00 & 14:00-19:00
Cena: 65€ / 1 tím / 1 termín
Platba: vopred na č.ú. Kynologická hala RSDC, o.z.
Č.ú.: 2943011230/1100, IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230, SWIFT: TATRSKBX, VS: 22092017 (Pia), 25092017 (Pon)
Kapacita: 7 tímov (psovod+pes) na 1 termín
Pri zrušení účasti neskôr ako týždeň pred konaním semináru je účastník povinný si nájsť za seba náhradníka alebo zaplatiť storno vo výške 45€.
Prihlasovanie: https://goo.gl/forms/HWtuLaHiHKWQAbe92
Propozície SK: https://drive.google.com/open?id=0B0p8nu8aTmEtNXYxa09MYWdwQzg
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Rose Speedlight Dog Camp invites to
AGILITY WORKSHOP WITH MIRJA LAPANJA!
The last "rehearsal" before Agility World Championship is gonna be with RSDC - with the judge, who will be building the courses and on surface that will cover the flooring in Liberec ;)
TRAINING SESSIONS DATE
Friday 22.9. - 8:00-13:00 & 14:00-19:00
Monday 25.9. - 8:00-13:00 & 14:00-19:00
Price: 65€ / 1 team / 1 session
Payment: In advance on Kynologická hala RSDC, o.z. bank account No.a.: 2943011230/1100, IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230, SWIFT: TATRSKBX, VS: 22092017 (Fri), 25092017 (Mon)
Capacity: 7 teams (handler+dog) per 1 session
If handler cancels an attendance at workshop later than one week ahead, he/she is obligated to find a replacement for him-/herself or pay storno in amount 45€.
Registration: https://goo.gl/forms/HWtuLaHiHKWQAbe92
Propositions EN: https://drive.google.com/open?id=0B0p8nu8aTmEtMzV6UFJQQkFZREk
Source: www.facebook.com