Τακτική Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης| Μάιος 2017
European Youth Parliament Greece - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

sam. 20/05/2017 de 16h00 à 21h00/strike>

Charlie
Κολοκοτρώνη 8
10560 Athens
Greece
Αγαπητά μέλη,
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να συγκαλέσει την ένατη τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο, 20 Μαΐου 2017, στις 16:00, στην Αθήνα, προκειμένου αυτή να ενημερωθεί, να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα ζητήματα της παρατιθέμενης Ημερήσιας Διάταξης.
Ημερήσια Διάταξη
1. Απολογισμός της 35ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής (Αθήνα, Απρίλιος 2017)
2. Πρόοδος εργασιών και ανακύπτοντα ζητήματα διοργάνωσης του 6ου Διεθνούς Φόρουμ στη Θράκη (Αύγουστος 2017)
3. Πρόοδος εργασιών και ανακύπτοντα ζητήματα διοργάνωσης της 36ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής (Θεσσαλονίκη, χειμώνας 2017)
4. Πρόταση ανάληψης 6ου alumni weekend (φθινόπωρο 2017)
5. Ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση του Board of national Committees (Βερολίνο, Μάϊος 2017)
6. Λοιπά ζητήματα & ανακοινώσεις
Σύμφωνα προς τη σχετική ρύθμιση του Καταστατικού, στην περίπτωση μη διαπίστωσης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί κατ’ επανάληψη την ίδια ημέρα και στον ίδιο τόπο, στις 16:30.
Η όσο το δυνατόν μαζικότερη συμμετοχή στις διεργασίες της Γενικής Συνέλευσης προκρίνεται ως ο ουσιαστικότερος τρόπος για την αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη διαχείριση των υποθέσεων του ΕΚΝΕ· σε αυτήν ακριβώς τη βάση, επισημαίνουμε και τη σημασία της προσέλευσης και ενεργού συμμετοχής μας, κατ’ ενάσκηση των δικαιωμάτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.
Υποψήφια νέα Μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης.
Σας περιμένουμε!
Source: www.facebook.com