Skip to main content

Eskisehir Community

Kayıtsız Söyleşi XVI - Gündemdeki İşler


Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.


ven. 21/04/2017 de 15h00 à 17h00
Kayıtsız Söylesi Serisi 2016-2017 bahar dönemindeki ikinci söyleşisini , Kerem Piker ile Gündemdeki İşler üzerine yapıyor. 21 Nisa Cuma günü saat 13.00'da Bademlik Kampüsü'nde!
kpm-kerem piker mimarlık
(...) asıl olan nesnenin varolma nedenidir. Mimar, durumla uzlaşmanın akılcı yollarını keşfetmenin peşindedir. Ne herşeyin en önünde olmak gibi bir beklentisi vardır, ne de tamamen geri planda kalmak gibi bir kabullenişi sergiler.(...) bu açıdan bakıldığında mimarlık pratiğinin salt bir form üretme sürecinden daha fazlasını amaçladığı ve her bir önermenin kapsamlı bir araştırma ile desteklendiği görülür. Karşılaşılan durum nesnede dünyevi ve ilahi katmanları uzlaştırmak, ‘ev’in apartman dairesi olma hallerini olanaklı kılmak, ya da güne ait çalışma ortamlarını yorumlamak da olsa tavır değişmemektedir. (...) KPM 'nin mimarlığında soyut bir form arayışının değil; nesnenin varolma nedeni ile yapılabilirlik ilişkilerinin önemsendiği uzlaş[tır]macı bir tavrın esas olduğu görülür.
[*]kpm ve üretimleri üzerine birkaç söz
Arzu Erdem, Arredamento Mimarlık, Aralık 2012
KPM-kerem piker mimarlık 2011 yılında Karaköy'de kuruldu. Genç bir ofis olmasına karşın proje üretme etkinliğinin önemli çoğunluğunu biribirinden farklı ölçeklerdeki kamusal odaklı projeler oluşturuyor.
kerem piker 2001 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden lisans, 2004 yılında ise Hollanda TUDELFT Mimarlık Fakültesi'nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. 2004-2011 yılları arasında EAA-Emre Arolat Architects firmasında proje lideri, tasarım grubu sorumlusu ve firma ortağı olarak görev aldı. 2010 yılında Chicago Atheneum tarafından Avrupa'da 40 yaş altındaki en iyi 40 mimardan biri olarak gösterildi. Emre Arolat ve Gonca Poşolar ile birlikte tasarımcısı olduğu Tekfen Kağıthane Ofis Park Projesi 2011 yılında Ulusal Mimarlık ödülleri Yapı Dalında Başarı Ödülü kazandı.
2011 Yılında kpm-kerem piker mimarlık ofisini kuran Kerem Piker, bu süreçte aralarında Manisa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması 1. ödülü, Midyat Eğitim Kampüsü Yarışması 1. Ödülü, Şişli Lisesi Ulusal Mimari Proje Yarışması Mansiyon Ödülü, Borusan Neşe Fabrikaları Ulusal Mimari Proje Yarışması Mansiyon Ödülü, Lösev Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi Ulusal Yarışma Mansiyon Ödülü'nün de yer aldığı pek çok ödüllü projenin de tasarımını üstlendi.


Bademlik Kampusu
26030 Eskisehir
Turkey

www.facebook.com