Skip to main content

Cette page vous propose différentes activités proches de chez vous.

BorthAberdoveyCeredigionAberystwythMachynllethDevils bridgeBarmouthLlanidloesLlanonLlanbedrDolgellauRhayaderSaint harmonNew quayLampeterTrawsfynyddLlanuwchllynPorthmadogAbersochKerry


 Rhedeg Cymdeithasol Social Run

Cletwr

Rhedeg Cymdeithasol – Cyfarfod i’r rheini sydd am roi cynnig arni. Rhedeg 3-5k. Dylech wisgo top gwelededd uchel. Jyst trowch lan! Bob dydd…

More information

Sunday 25 from 9h30 to 10h30Sun 04/03/2018 from 9h30 to 10h30


Cletwr
Tre'r Ddol
SY20 8PN Machynlleth
United Kingdom

 Amser Stori

Cletwr

Amser Stori – amser stori a chanu i blant cyn-ysgol. Awgrymir cyfraniad o £1. Amser Stori - pre-schoolers story and song time. £1…

More information

Wed 07/03/2018 from 14h15 to 15h00


Cletwr
Tre'r Ddol
SY20 8PN Machynlleth
United Kingdom

 Universal Credit Rollout & home-energy economy

Cletwr

Cyflwyno Credyd Cynhwysol ac Arbedion ar Ynni yn y Cartref – Cyflwyniad i’r rheolau newydd a chyngor ar arbed arian yn y cartref. Gyda…

More information

Tue 20/03/2018 from 19h15 to 20h45


Cletwr
Tre'r Ddol
SY20 8PN Machynlleth
United Kingdom

 Get Going with Einion’s Garden

Cletwr

‘Cychwyn Arni’ gyda Gardd Einion – Cyngor a sesiwn holi gyda garddwyr lleol ynglŷn â chynhyrchu bwyd yn eich gardd gefn. 'Get Going’…

More information

Tue 27/03/2018 from 19h15 to 20h45


Cletwr
Tre'r Ddol
SY20 8PN Machynlleth
United Kingdom

 Dal ati

Cletwr

Cyfarfod misol i ddysgwyr a Chymry rhugl. Sesiynau cyfeillgar a gwerth chweil – dewch yn llu am baned a chlonc. Jyst trowch lan! Monthly meet…

More information

Sat 17/03/2018 from 11h00 to 12h00Sat 21/04/2018 from 11h00 to 12h00


Cletwr
Tre'r Ddol
SY20 8PN Machynlleth
United Kingdom

 Community Litter Pick

Cletwr

Helfa Sbwriel Gymunedol - Dewch â’ch mỳg ac ymuno â ni i dacluso Tre’r-ddôl a Thre Taliesin. Paned i orffen! Jyst trowch lan! Community…

More information

Sat 24/03/2018 from 9h30 to 23h00


Cletwr
Tre'r Ddol
SY20 8PN Machynlleth
United Kingdom

 RSPB with Dave Anning

Cletwr

RSPB gyda Dave Anning - Bydd rheolwr gwarchodfa RSPB Ynys-hir yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am eu gwaith cadwraeth, cynlluniau RSPB…

More information

Tue 13/03/2018 from 19h30 to 21h00


Cletwr
Tre'r Ddol
SY20 8PN Machynlleth
United Kingdom

 Historical Walk around Tre'r Ddôl and Taliesin in English

Cletwr

Tro hanesyddol o gwmpas Tre'r-ddôl a Thre Taliesin - Ymdrwythwch yn hanes ein bro ’slawerdydd. Tro 3k hawdd ar y gwastad yn y Saesneg. Mae…

More information

Sun 04/03/2018 from 11h00 to 13h30


Cletwr
Tre'r Ddol
SY20 8PN Machynlleth
United Kingdom

 Community Litter Pick

Cletwr

Helfa Sbwriel Gymunedol - Dewch â’ch mỳg ac ymuno â ni i dacluso Tre’r-ddôl a Thre Taliesin. Paned i orffen! Jyst trowch lan! Community…

More information

Sat 10/03/2018 from 9h30 to 23h00


Cletwr
Tre'r Ddol
SY20 8PN Machynlleth
United Kingdom

 WOW Film Festival / Gŵyl Ffilm WOW: Tales from the Silk Road

WOW Wales One World Film Festival

A much-loved addition to Aberystwyth Arts Centre’s superb film programme, WOW Film Festival returns for its seventeenth edition, to take you…

More information

From 15/03/2018 14h30 to 21/03/2018 22h00


Aberystwyth Arts Centre
Penglais Campus
SY23 3DE Aberystwyth
United Kingdom

 Dolphin Watch Picnic

Cardigan Bay Marine Wildlife Centre (CBMWC)

It's Student Volunteering Week so help our #LivingSeas Team to monitor the Cardigan Bay Big 3 (bottlenose dolphins, harbour porpoise and…

More information

Thursday 22 from 13h00 to 15h00


Aberystwyth, Wales, United Kingdom
Aberystwyth
United Kingdom

 Aberystwyth - American & Canadian Summer Camp Information Talk

CCUSA UK

Camp Counselors USA (CCUSA) will be holding a FREE Info talk (Round 2) in Aberystwyth about all things Summer Camp and the amazing summer that…

More information

Tue 27/02/2018 from 18h15 to 19h15


Aberystwyth Arts Centre
Penglais Campus
SY23 4 Aberystwyth
United Kingdom

 Superteams 2018 (Menywod | Women's)

Tîm // Team Aber

**PLEASE SCROLL FOR ENGLISH** Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd…

More information

From 23/02/2018 15h00 to 25/02/2018 20h00


Undeb Myfyrwyr Aberystwyth Students' Union
Penglais
SY23 3DX Aberystwyth
United Kingdom

 Vintage Pop-Up at Aberystwyth SU

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth Students' Union

Find our huge 80s+90s Vintage Fashion Pop-Up right here at your SU! Expect to find the best trend led Vintage, Street+Sportswear, Big Brands,…

More information

Tue 06/03/2018 from 11h00 to 17h00


Undeb Myfyrwyr Aberystwyth Students' Union
Penglais
SY23 3DX Aberystwyth
United Kingdom

 Superteams 2018 (Dynion | Men's)

Tîm // Team Aber

**PLEASE SCROLL FOR ENGLISH** Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd…

More information

From 02/03/2018 15h00 to 04/03/2018 20h00


Undeb Myfyrwyr Aberystwyth Students' Union
Penglais
SY23 3DX Aberystwyth
United Kingdom

 Wythnos Parthau // Zones week

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth Students' Union

WYTHNOS Y PARTHAU Mae Parthau'n gyfle i fyfyrwyr ddod ynghyd i drafod ac ystyried materion, gweithio ar y cyd i ganfod datrysiadau i'w cymryd y…

More information

From 19/03/2018 18h00 to 22/03/2018 20h00


Undeb Myfyrwyr Aberystwyth Students' Union
Penglais
SY23 3DX Aberystwyth
United Kingdom

 Toshi Nakamura

Amgueddfa Ceredigion Museum

Cymraeg/English Toshi Nakamura, yn ôl pob tebyg, yw un o gyfansoddwyr electronig pwysicaf yr unfed ganrif ar hugain. Dyma gyfle prin i wrando…

More information

Sat 10/03/2018 from 19h00 to 22h00


Amgueddfa Ceredigion Museum
Coliseum, Terrace Road,
SY23 2AQ Aberystwyth
United Kingdom

 Ymlaen Gyda’n Gilydd / Forward Together

Amgueddfa Ceredigion Museum

Cymraeg/English I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod bydd Amgueddfa Ceredigion yn cyflwyno noswaith ddifyr o sgwrsio a thrafod, a cherddoriaeth…

More information

Thu 08/03/2018 from 18h30 to 21h30


Amgueddfa Ceredigion Museum
Coliseum, Terrace Road,
SY23 2AQ Aberystwyth
United Kingdom

 Lleuwen

Amgueddfa Ceredigion Museum

Cymraeg/English Bydd Lleuwen yn perfformio’i chaneuon acwstig yn Gymraeg a Llydaweg gan gyfuno jazz a chanu gwerin Cymreig yn ei ffordd…

More information

Sun 04/03/2018 from 17h00 to 20h00


Amgueddfa Ceredigion Museum
Coliseum, Terrace Road,
SY23 2AQ Aberystwyth
United Kingdom

 Sgarmes

Amgueddfa Ceredigion Museum

Cymraeg/English Mae’r grŵp harmoni dwyieithog Sgarmes yn pontio’r bwlch rhwng canu corawl a cabaret, ac mae’n werth bachu’r cyfle hwn…

More information

Thu 01/03/2018 from 19h00 to 22h00


Amgueddfa Ceredigion Museum
Coliseum, Terrace Road,
SY23 2AQ Aberystwyth
United Kingdom

 Sea shanty sleepover at the Museum

Amgueddfa Ceredigion Museum

Shiver me timbers! Rydym yn galw ar bob morleidr, creadur y dyfnfor a bycanîr i ddod, yng nghwmni oedolyn, i gysgu dan y tonnau yn Amgueddfa…

More information

From 21/02/2018 19h00 to 22/02/2018 09h00


Amgueddfa Ceredigion Museum
Coliseum, Terrace Road,
SY23 2AQ Aberystwyth
United Kingdom

 Aber Shorts

Amgueddfa Ceredigion Museum

Cymraeg/English Drwy gyfosod casgliad o ffilmiau byrion, mae Aber Shorts yn rhoi llwyfan i waith gwneuthurwyr ffilmiau o Aberystwyth a rhannau…

More information

Fri 20/04/2018 from 18h00 to 21h00


Amgueddfa Ceredigion Museum
Coliseum, Terrace Road,
SY23 2AQ Aberystwyth
United Kingdom

 The Pleasure Garden (1925)

Amgueddfa Ceredigion Museum

Cymraeg/English Yn rhan o Gynhadledd Ymchwilio i Wylwyr Sinema’r Gorffennol, dyma gyfle i fwynhau ffilm fud Alfred Hitchcock, The Pleasure…

More information

Mon 26/03/2018 from 19h30 to 22h30


Amgueddfa Ceredigion Museum
Coliseum, Terrace Road,
SY23 2AQ Aberystwyth
United Kingdom

 Gwenno

Amgueddfa Ceredigion Museum

Cymraeg/English Mae’r prosiect Get it Loud in Libraries yn dod â cherddoriaeth fyw i fannau annisgwyl, ac yma cyflwynir y cerddor a’r…

More information

Sun 25/03/2018 from 14h00 to 17h00


Amgueddfa Ceredigion Museum
Coliseum, Terrace Road,
SY23 2AQ Aberystwyth
United Kingdom

 Sesiwn stori a gweithdy celf i blant gyda Felicity Haf

Y Lolfa

Dewch draw i Siop y Pethe yn Aberystwyth am 11 o'r gloch dydd Sadwrn y 3ydd o Fawrth ar gyfer sesiwn stori a gweithdy celf arbennig iawn yng…

More information

Sat 03/03/2018 from 11h00 to 13h00


Siop y Pethe
Sgwâr Owain Glyndŵr
SY23 2JH Aberystwyth
United Kingdom

 Parti lansio Mam - Croeso i'r Clwb! yn Medina, Aberystwyth

Y Lolfa

Dewch draw i Medina yn Aberystwyth ar nos Lun y 5ed o Fawrth am 6.30'r gloch ar gyfer parti lansio Mam - Croeso i'r Clwb gan Heulwen Davies.…

More information

Mon 05/03/2018 from 18h30 to 20h30


Medina Aberystwyth
10 Market Street
SY23 1DL Aberystwyth
United Kingdom

 Parti lansio Mam - Croeso i'r Clwb! yng Nghaffi Alys Machynlleth

Y Lolfa

Dewch draw i Gaffi Alys nos Wener yr 2il o Fawrth am 7 o'r gloch ar gyfer parti lansio Mam - Croeso i'r Clwb gan Heulwen Davies. Bydd Heulwen yn…

More information

Fri 02/03/2018 from 19h00 to 21h00


Caffi Alys
Heol Maengwyn
SY20 8EE Machynlleth
United Kingdom

 Live Music Mother's Day - Sunday 11th March

Hafod

Treat your Mum on this special day with some mouth watering dining and great tunes by Ric and Rae playing blues, soul, jazz and latino. Serving…

More information

Sun 11/03/2018 from 17h00 to 19h00


Hafod
Devil's Bridge
SY23 3JL Aberystwyth
United Kingdom

 Mid Wales TRF - Hafren Hunt

Herts TRF Trail Riders Fellowship

The Mid Wales TRF Group invite you to the Hafren Hunt - a treasure hunt taking place in Mid Wales and South Snowdonia. Pairs of riders or teams…

More information

Sunday 25 from 9h00 to 16h00


Tyn y Berth Mountain Centre, Powys, Wales

 Andy Mackenzie & Richy Jones

Gwin Dylanwad Wine

Cawl a Chan/Soup & Song - lively music night with these two talented performers. Plus Dyl’s delicious soup!! £7.50 Noson o hwyl gyda…

More information

Fri 16 March à 19:30


Gwin Dylanwad Wine
Porth Marchnad
LL40 1ET Dolgellau
United Kingdom

 Tacla

Gwin Dylanwad Wine

Cawl a Chan/Soup & Song with this fabulously fun gypsy jazz/folksy duo! Noson o hwl gyda'r ddau bywiog yma!

More information

Fri 20 April à 19:30


Gwin Dylanwad Wine
Porth Marchnad
LL40 1ET Dolgellau
United Kingdom

 Blasu Southern Italy Tasting

Gwin Dylanwad Wine

Taste the sun at this gloomy time of the year with a few nibbles! Blaswch yr haul ar amser llwm o’r flwyddyn.

More information

Fri 23 February à 19:00


Gwin Dylanwad Wine
Porth Marchnad
LL40 1ET Dolgellau
United Kingdom

 North Wales Weekend 10th & 11th of March

Ardent Off Road

This is an amazing weekend with some of the best views in Wales and the Snowdonia National Park, to book one or both days go to the website…

More information

From 10/03/2018 09h00 to 11/03/2018 14h00


Dolgellau, Wales, United Kingdom
Dolgellau
United Kingdom

 Mister Moo & his new shoes

New Horizons Club

First act of the year - Mister Moo & His New Shoes are a vibrant, modern party band that perform Ska & Reggae classics and give popular party…

More information

Sat 31/03/2018 from 21h00 to 0h00


New Horizons Club, Sunnysands
Talybont
LL43 2 Barmouth
United Kingdom

 Professor Elemental With Rufus Mufasa

The Old Mill

Chap Hop, Hip Hop, Comedy Tickets from The Old Mill or WeGotTickets.com

More information

From 23/02/2018 20h00 to 24/02/2018 13h00


The Old Mill
40-44 High Street
SY18 6BZ Llanidloes
United Kingdom

 The Faux Fibbers

The Old Mill

A riot of Absurdist Blues, Space Age Pop and Psychedellic Folk All The Way From The Big Smoke- Back with us Live @ the Old Mill Sat March 10th…

More information

Sat 10/03/2018 from 20h00 to 23h00


The Old Mill
40-44 High Street
SY18 6BZ Llanidloes
United Kingdom

 Mik Artistik's Ego Trip

The Old Mill

Mik Artistik’s Ego Trip. How does one define them? They don’t! Three very different individuals just doing what they do. Playing great music…

More information

Sat 24/03/2018 from 20h00 to 0h00


The Old Mill
40-44 High Street
SY18 6BZ Llanidloes
United Kingdom

 Dub Silo 4

The Old Mill

The Cambrian Roots Alliance present the 4th Dub Silo at the Old Mill. Come with us on a journey of thumping Caribbean beats, powered by the…

More information

Sat 31/03/2018 from 18h00 to 1h00


The Old Mill
40-44 High Street
SY18 6BZ Llanidloes
United Kingdom

 Sgwrs wedi’r sioe | Post-Show talk

Theatr Genedlaethol Cymru

Cadeirydd | Chair: Elin Haf G Jones Panel: Aelodau o’r cast ac Arwel Gruffydd (Cyfarwyddwr) / Cast members and Arwel Gruffydd (Director)…

More information

Fri 02/03/2018 from 21h15 to 21h45


Theatr Felinfach
SA48 8 Lampeter
United Kingdom

 Worlds biggest pub quiz , for Air Ambulance

Mid Wales Inn

The mid wales inn is taking part in the Worlds biggest Pub quiz, this is in aid of Wales Air ambulance (our chosen charity) . £2 per person…

More information

Sun 04/03/2018 from 15h00 to 18h00


Mid Wales Inn
Pant y Dwr
LD6 5LL Rhayader
United Kingdom

 Stargazing and Astrophotography Elan Valley

Dark Sky Wales

A unique opportunity for you to be part of a small group of 15 like minded individuals enjoying the dark skies of Wales. On the eveing you will…

More information

Fri 23/03/2018 from 20h00 to 23h00Fri 30/03/2018 from 20h00 to 23h00


Rhayader, Wales, United Kingdom
Rhayader
United Kingdom

 Wildlife Walk and Survey (ages 14-25)

Cardigan Bay Marine Wildlife Centre (CBMWC)

Are you aged 14-25 and interested in marine biology and conservation? Discover the marine life of Cardigan Bay and explore the local coastline…

More information

Wednesday 21 from 10h30 to 14h30


Cardigan Bay Marine Wildlife Centre (CBMWC)
Cardigan Bay Marine Wildlife Centre
SA45 9PS New Quay
United Kingdom

 Dolphin Detective

Cardigan Bay Marine Wildlife Centre (CBMWC)

It's Year of the Sea so why not become a Dolphin Detective with us 🐬 Discover the dolphins of Cardigan Bay and find more through a range of…

More information

Friday 23 from 11h00 to 13h00


Cardigan Bay Marine Wildlife Centre (CBMWC)
Cardigan Bay Marine Wildlife Centre
SA45 9PS New Quay
United Kingdom

 Stargazing at Harlech Castle

Dark Sky Wales

Join Astronomers from Dark Sky Wales at Harlech Castle for a truly unique Stargazing experience. Enjoy the wonders of the night sky from the…

More information

Wed 14/03/2018 from 18h00 to 21h00


Harlech Castle
LL46 2YH Harlech
United Kingdom

 Gin Experience with bites to eat

The Falcondale

Join us at The Falcondale to explore the nuances and tasting notes of various Gins. Its main ingredient is juniper berries, but the different…

More information

Fri 02/03/2018 from 19h00 to 23h00


The Falcondale
Falcondale Drive
SA48 7RX Lampeter
United Kingdom

 Dreadzone

Dreadzone

Entering an impressive 3rd decade, Dreadzone are one of the most energetic, exciting and powerful live bands to emerge from the post-rave scene.…

More information

Sat 31/03/2018 from 20h30 to 0h30


Victoria Hall Lampeter
Bryn Road
SA48 7EE Lampeter
United Kingdom

 Gregynog Philosophy Conference

Philosophy at Trinity Saint David

More information

From 16/03/2018 15h00 to 18/03/2018 13h00


Gregynog
Tregynon
SY16 3PL Newtown
United Kingdom

 Club Trip To Wales 2018

NUIG Mountaineering Club

Club trip to Snowdonia Wales. To reserve your spot email ocm1@nuigmc.com Will be leaving college early Friday morning and returning late on the…

More information

From 16/03/2018 10h00 to 19/03/2018 10h00


Snowdonia

 Snowdon 2 Season Walk

Children's Adventure Farm Trust Challenge Events

Back in 2018 for the 3rd year due to popular demand... Wrap up warm and join us for this 'early' walk up the Snowdon, way before the summit gets…

More information

Sat 17/03/2018 from 7h00 to 17h00


Snowdonia

 Welsh Wrestling - Newtown

Welsh Wrestling

The Elephant & Castle Hotel, NEWTOWN gets ready to rumble!! Welsh Wrestling brings its live body slamming family entertainment show to town for…

More information

Fri 02/03/2018 from 19h00 to 21h00


The Elephant & Castle
Back Lane
Newtown
United Kingdom

 Welsh Wrestling - Porthmadog

Welsh Wrestling

Y Ganolfan, PORTHMADOG gets ready to rumble!! Welsh Wrestling brings its live body slamming family entertainment show to town for a one night…

More information

Sat 03/03/2018 from 19h00 to 21h00


Y Ganolfan Cymdeithasol Porthmadog
High Street
LL49 9LU Porthmadog
United Kingdom

 Mug Building Course

Glosters

Join us in our new Creative Hub for a hand building mug session. Learn slab building techniques with Tom, our potter. You'll be guided through…

More information

Sat 07/04/2018 from 10h00 to 14h00


Glosters
2 bank place
LL49 9AA Porthmadog
United Kingdom

 Easter Egg Cosie Course

Glosters

Join us in our new sewing room at Glosters Creative Hub to sew up an Easter egg cosie. (basic knowledge of a sewing machine required- e.g…

More information

Sat 24/03/2018 from 10h00 to 14h00


Glosters
2 bank place
LL49 9AA Porthmadog
United Kingdom

 Bath Bomb Course

Glosters

Join Vicki From The Soap Mine in Beddgelert for a morning making your own bath bombs! During the session you'll make 3 bath bombs, a fizzing…

More information

Sat 17/03/2018 from 10h00 to 13h00


Glosters
2 bank place
LL49 9AA Porthmadog
United Kingdom

 Get to know your sewing machine

Glosters

Have you bought a sewing machine but aren't sure where to start? This is the perfect session for you. We're running a 3 hour class where you…

More information

Saturday 24 from 10h00 to 13h00


Glosters
2 bank place
LL49 9AA Porthmadog
United Kingdom

 Stargazing at Criccieth Castle

Dark Sky Wales

Join Astronomers from Dark Sky Wales at Llanthony Priory for a truly unique Stargazing experience. Enjoy the wonders of the night sky from…

More information

Wednesday 21 from 19h00 to 22h00


Criccieth Castle
LL52 0DP Criccieth
United Kingdom