Cardiff Arts Academy / Academi Celfyddydau Caerdydd
Bridgend College

Sat 03/03/2018 from 11h00 to 13h00

Timezone : London

Cardiff Arts Academy
45 Trade Street
CF10 5DJ Cardiff
United Kingdom
Cardiff Arts Academy are holding an Open Day on the 3rd of March, 2018. Come and see our facilities, meet our lecturers and see our learners’ work.
Mae Academi Celfyddydau Caerdydd yn cynnal Diwrnod Agored ar 3ydd o Fawrth, 2018. Dewch draw i weld ein cyfleusterau, cwrdd â'n darlithwyr a gweld gwaith ein dysgwyr.
Source: www.facebook.com