Effaith Prentisiaeth / The Apprenticeship Effect
Coleg Sir Gar

Event unavailable.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

Tue 20/06/2017 from 18h30 to 20h00/strike>

Coleg Sir Gar
Sandy Road
SA15 4DN Llanelli
United Kingdom
Am fwy o wybodaeth cysylltiwch a / For more information contact
Jemma Parsons
01554 748351
jemma.parsons@colegsirgar.ac.uk
Effaith Prentisiaeth
🗓️Dydd Mawrth 20 Mehefin
📍Coleg SIr Gar
⏰ 6.30pm
Cyflwyniad gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenhedlaethol Cymru ar yr ardoll brentisiaethau a sut y gall prentisiaethau fod o fudd i'r cyflogwr (talwyr yr ardoll a'r rhai nad ydynt yn talu'r ardoll)
Bydd coffi a phice ar y maen ar gael yn yr HWB a bydd cyfleoedd i drafod anghenion unigol gyda'r tim Datblygu Bunes, Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol a Bunes Cymru.
The Apprenticeship Effect
🗓️Tuesday 20th June
📍Coleg SIr Gar
⏰ 6.30pm
Presentation by National Training Federation of Wales on the apprenticeship levy and how apprenticeships can benefit the employer (levy payers and non-levy payers.)
Coffe and Welsh cakes in the HWB and opportunities to discuss individual needs with Business Development Team, Regional Learning & Skills Partnership and Business Wales.
Source: www.facebook.com